برچسب: فرخ نگهدار

پاسخی به “برادران صیغه ای جمهوری اسلامی”

تاریخ فعالیت آقای مهدی کروبی و سوابق ایشان گواهی می دهد ایشان همیشه یک چهره شاخص جناح چپ جمهوری اسلامی بوده اند، و هستند، و در تمام طول عمر برای تحقق مطالبات اقشار زحمتکش تلاش کرده اند. و دقیقا به همین تلاش های صادقانه است که آموزه های زندگی ایشان برای گروه بزرگی از مردم ما درس زندگی شرافتمندانه و مردم دوستانه است. نباید تحمل کرد که از اعتبار نام ایشان، یا در فضای منسوب به ایشان، «آموزه» هایی ترویج شود که نه تنها با دیدگاه های آقای کروبی کلا بیگانه است، بلکه مشحون از تحریف و تهمت فرزندان مبارز مردم دوست و وطن خواه کشور است.

By سحام, in يادداشت ها on .

فرخ نگهدار: ” نخستین شرط آشتی شکستن حصر است”

فرخ نگهدار همچنین تأکید کرد: غلبه حس میهن دوستی و واقع بینی بر قدرت طلبی پاسخ دیگری را در مورد این طرح می طلبد. او افزود: آقای خاتمی شعار «آشتی ملی» را پاد زهر تهدیدهای خارجی یافته است. طیف گسترده حامی دولت پایان حصر را راه فشرده تر کردن صفوف ملت می بینند.

By Tehran 1388, in اخبار سر خط خبرها on .