برچسب: عبدالله مومنی

چشم انداز سیاسی در ایران ۹۹

معمولا انتخاباتها به روشن شدن خطوط سیاسی و خط مشی ها جریانات سیاسی منجر می شود زیرا هنگامه ی انتخابات زمان وزن کشی رویکردها و برنامه های نیروهای سیاسی و اجتماعی است و سمت و سوی سیاست گذاریها هویدا می شود. اما چنانچه می دانیم از آنجا که همه ی طیف های سیاسی و اجتماعی در ایران به طور واقعی از امکان انتخاب شوندگی برخوردار نیستند بنابراین انتخابات محملی برای وزن کشی اینچنینی نیست اما پیام انتخابات اخیر یکدست سازی ارکان حکومت بود اما سخن بر سر این است حکومت از این یکدست سازی در پی چه چیزیست؟ و نیروهای سیاسی چگونه آن را ارزیابی می کنند؟

By سحام, in يادداشت ها on .

بازسازی اصلاحات از طریق واسازی آن

به ادبیات دریدایی در برخی موارد برای بازسازی ابتدا باید دست به بن فکنی ساختاری داد. به نظرم اکنون اصلاح طلبی در چنین وضعیتی است و صرفا نمی توان با ایده های شعاری و یا بیان یکسری لفاظی های تکراری آن را به جهتی مردمی تر تمایل داد بلکه باید آن را شخم زد و ساختارهای شکل بسته آن را باز کرد و از نو ساخت به طوری که سامان جدید مرتبه ای عالی تر از مواجهه این گفتار سیاسی اجتماعی با مطالبات مردم باشد و گرنه زنگار ساختاری آن با مسامحه و تعارفات سیاسی مرسوم از آن رخت بر نخواهد بست و سقط تاریخی آن به سان بسیاری از ایده های نیکو ولی بی فرجام خواهد رسید.

By سحام, in يادداشت ها on .

مشارکت سیاسی در پرتو ظرفیتها و موانع ساختاری

در چند روز گذشته پرسش و اظهار نظری فاخر و استراتژیک از سوی آقای حسین مرعشی از اعضای برجسته حزب کارگزاران سازندگی از مدعیان دو طیف سیاسی کشور که بدنبال برتن کردن رخت ریاست جمهوری هستند مطرح شد که محرک نگارش مطلب ذیل گردید.

By سحام, in يادداشت ها on .

ماموریت برای‌ترمیم زخمی باز و کهنه

عبدالله مومنی: تشکیل کمیته پیگیری رفع حصر در قالب فراکسیون امید به عنوان اولین اقدام در ساختار حاکمیت برای پاسخ گویی به مطالبه اقشار وسیعی از مردم و دلسوزان نظام و انقلاب را باید به فال نیک گرفت و امید داشت تا از رهگذر فعالیت و موفقیت این کمیته و نیز یاری و کمک جدی و سازماندهی شده دولت دوازدهم به آن، احساس عمومی نسبت به وفاداری سیاستمداران پس از به دست گرفتن قدرت ارتقا پیدا کرده و در مجموع این معضل سیاسی و اجتماعی با سرانگشت تدبیر و تا زمان باقی است به نحوی حل و فصل شود که کشور و نظام از ثمرات‌ترمیم این زخم باز و کهنه بهره مند شوند.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

عبدالله مومنی: ایده عدم شرکت در انتخابات مطرود شده است

عبدالله مومنی درباره لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات و استفاده از حق تعیین سرنوشت گفت:‌ سال‌ها است که ایده عدم مشارکت در انتخابات به عنوان یک راهبرد سیاسی در میان فعالان سیاسی و مدنی مطرود شده و افراد و یا جریانات فعال در مناسبات اجتماعی پی گیری مطالبات و اهداف خود از مسیر مشارکت در سیاست ورزی انتخاباتی را به قهر و کناره گیری ترجیح می دهند و نسبت به مخاطرات کناره جویی هشدار می دهند.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .