برچسب: شهرام جزایری

اتهام فساد!

واقعیت این است که آقای کروبی بر اساس سنتی که از پدرش به ارث برده بود؛ از طریق جمع‌آوری مبالغی از سوی افراد متمول و خیّر، آنها را صرف رفع گرفتاری افراد درمانده و نیازمند می‌کرد. طبعاً این سنتی حسنه و مدنی است که در تمام جوامع نیز کم و بیش سابقه و جریان دارد. یکی از افرادی که حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای همین منظور در اختیار آقای کروبی قرار داده بود؛ شهرام جزایری بود. چنانچه جزایری این کمک را در ازای دریافت امتیاز یا توصیه‌نامه و یا هر نوع تسهیلات دیگری در اختیار کروبی گذاشته بود؛ طبعاً پذیرش پول او کاری خلاف و مستوجب تعقیب قانونی بود؛ اما به شهادت همۀ طرف‌های مطلع در این ماجرا بویژه شخص جزایری، او بدون هرگونه درخواست و قید و شرطی به این کار مبادرت کرده بود.

By FR N, in اخبار اخبار اصلی on .

از سناریوی قتل سعید امامی و شهرام جزایری تا سید امامی

طی روزهای گذشته و با درگذشت کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و استاد دانشگاه امام صادق؛ در زندان اوین، بحران دیگری برای دولت حسن روحانی رقم خورد. طبعا هیچ سنخیتی میان سعید امامی و سیدامامی وجود ندارد. اما مرگ هردوی این افراد مرتبط با سناریویی بود که حکومت برای از پا در آوردن دولت های وقت طراحی کرده بود. سناریویی مشابهی که برای شهرام جزایری نیز نوشته شده بود.

By سحام, in اخبار on .