برچسب: ساخت و ساز غیرمجاز در میدان سپاه

مهلت یک روزه دادسرای نظامی به سپاه؛ این فقط یک قلم از صدها کارهای غیرقانونی سپاه است

مدیر روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران گفت: این پرونده قطعا در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود و بنا به حکمی که پیوست آن به این اداره کل نیز فرستاده شده است، در صورتی که سپاه همکاری نکند، بازپرس دادسرای نظامی، به ناچار از یگان ویژه ناجا (نیروی انتظامی) برای اجرای دستور توقف استفاده می‌کند.

By Irani, in اخبار اصلی سر خط خبرها on .