برچسب: حسن فرشتیان

حسن فرشتیان: مهدی کروبی وجدان عمومی جامعه را به دادخواهی طلبیده است

نامه هشتم آذر۱۳۹۳ مهدی کروبی به علی مطهری، حاوی نکات مهمی بود که شایسته است از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی کارشناسان مسائل سیاسی، فقهی و حقوقی قرارگیرد. درآستانه سپری شدن ۱۴۰۰ روز ازحصرغیرقانونی رهبران جنبش سبز، به سراغ حسن فرشتیان دین پژوه، فارغ‌التحصیل حقوق ازدانشگاه تهران و دانشگاه رمس فرانسه رفتیم تا نظروی را درباره این نامه جویا شویم.

By Irani, in اخبار اصلی سر خط خبرها on .

بازگشت ایرانیان:«سراج»، بوسه وکفش

رییس‌جمهوردرگزارش‌عملکرد۱۰۰روزه خود‌ باردیگراز«وجود فضای‌امن برای‌ایرانیان‌ خارج ازکشوردرصورت بازگشت»سخن‌گفت.وی‌درجمع ایرانیان‌مقیم نیوریورک تاکیدکردکه«این حق‌طبیعی‌هرایرانی‌است که ازسرزمین خود دیدارکند».

By Irani, in يادداشت ها on .