برچسب: تقی رحمانی

به موقعیت صبحگاهی بر نگردیم

در این مسیر راه حل فوری برای عمل موضع گیری برای تغییر ساختار به وسیله موسوی و کروبی و دیگران است تا بخشی از حاکمیت و جامعه مدنی با هم همراه شوند.در باره قبلا گفته ام ایشان از نظر من مسولیت دارند موضع ایشان امید و راه ایجاد می کند.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

اصلاح طلبان ،نهضت آزادی نشده اند

لااقل مانند شهردارنجفی در هر جا که هستند تلاش کنند. با فساد مبارزه کنند و شفاف سازی کنند کارشان نتیجه دارد . این حربه در دوره اصلاحات رای اور بود که بله این رقیب است که نمی گذارد اصلاح طلبان کار کنند. اما امروز این روش رای آور نیست اقای حجاریان یاس آور است. اصلاح طلبان امروز با عمل و تلاش می توانند تلاش کنید موفق شوند. نه با این گله گذاری ها .

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

در حاشیه خاطرات امیرانتظام و سه نکته

امیر انتظام همیشه برای مداوا با مقاومت زندانبان روبرو می شد این مقاومت دو دلیل داشت زندانبان برای زندانی جایگاه انسانی قائل نبود . امیر انتظام نیاز به مداوا داشت زندانبان حاضر به فراهم کردن این نیاز نبود.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

نامه کروبی و جمهوری خواهان

کروبی اصلاح ساختار را درخواست کرده است او و موسوی و رهنورد با توجه به جایگاه شناخته شده شان در درون و بیرون نظام برای تغییر راهبردی تر هستند یا جریانی که با بیان هدف خود بدون راهبرد عملی نامه کروبی را نقد و نفی می کند.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

داستان حصریان و جامعه معذب و جناح های قفل شده

تقی رحمانی:اگر موسوی همان موسوی و کروبی همان کروبی باشند اینان صدای پر قدرتی هستند که می توانند صدای همان اقشاری شوند که نگاه جامعه محور خوانده می شوند این نگاه در جامعه ما سر ندارد اگر چه بدنه دارد این جریان در جامعه ما سرگردان است

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

تنهایی شیعه، فرصت یا تهدید

چاره چیست؟چاره کار به گمان مشخص است. دیدگاه و مدل شیعه خلاق و تنهابسیار کارآمد تر است. قرار نیست که ما سنی ها را شیعه کنیم بلکه قرار است که در کار درست از هم سبقت بگیریم. این اصل بیرونی و تعیین کننده با اهل سنت و هر عقیده ای است.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

یادداشتی از تقی رحمانی؛ دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ یعنی چه؟

فرمانده سپاه آدرس عوضی می دهد بحث تسلیم شدن به د شمن نیست . سوال این است که چرا در حفاظت از مجلس توانا نبودید ؟ سوال این است که تفنگ با اقتصاد ملی چه نسبتی دارد؟
اقای جعفری همان سخن میر حسین است فرماندهی که سرش در چرتکه انداختن مالی برود وظیفه اصلی اش فراموش می کند.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

مقاله ای از تقی رحمانی؛ تخصص،شریعتی ،سروش و روحانیت

حکومت دینی با نهاد دین یکی نیست. حکومت می تواند تغییر کند و نباشد اما نهاد دین با تمام نقاط ضعف و قوتش نهادی دیر پا است. پس باید آن را اصلاح کرد و به رسمیت شناختن نهاد دین به معنی صحه گذاشتن به عقاید و رفتارش نیست بلکه آغاز گفتگوی انتقادی است که البته راه سختی است اما از پاک کردن صورت مسئله چیزی عاید جامعه نمی شود. سروش در مستند بی بی سی راه پاک کردن صورت مسئله را می رود و ناخواسته راه از چاله به چاه را به ما نشان می دهد.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

به مناسبت سالروز درگذشت دکتر شریعتی؛ شریعتی و شیعه امروز ما

سپهر شریعتی اومانیسم اسلامی است که ملیت و هر صنف و باوری را فرم انسانی می دهد. شریعتی نهضت – نظام را باب کرد اما وی نهضتی بود . ولی نهضتی که وی در رشدش نقش مهم داشت امروز در نظام فقهی اثر کرده و رفرم در فقه شیعه را شاهد هستیم. امروز با ایده های شریعتی می توان با فقها به بحث نشست وهم با روشنفکران سکولار بر سر مصادیق سخن گفت.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

یادداشتی از تقی رحمانی؛ شریعتی،همایون و میناچی

موج حسینیه تبدیل به نهضتی شده بود که با اسلام سیاسی بنیاد گرا در تقابل و تعامل قرار می گرفت. هر دو این جریان ها نفوذ خویش را در جامعه نشان داده اند. قانون اساسی شکل گرفته، نقش افراد در حکومت (که مذهب سیاسی بنیاد گرا در آن دست بالا را دارد ولی در عین حال در کنار نیروهای متاثر از اندیشه روشنفکران مسلمان قرار گرفته) و مجموعه دستاوردهای خاکستری بعد از انقلاب، همه اینها نشان می دهد اندیشه و روشی که شریعتی در ایران با حسینیه شاخص کرد چه تفاوتی با دیگر کشورهای مسلمان برای ایران ایجاد کرده است و این فرق بسیار قابل تامل است.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

آیا تهران نفس می کشد ؟

کرباسچی به قصد چنین نکرد اما بر کرده خود اصرار کرد خیابان نواب نمادی از پروژه کرباسچی است و هم سیاسی شدن شهرداری هم میراث وی است.دولت در دولت سازی هم سنتی است که او در برابر رقیب در شهرداری به آن میدان داد اما گمان نمی کرد از همین نردبان احمدی نژاد بالا خواهد آمد او از شهرداری یک حزب ساخت که احمدی نژاد و قالیباف از آن نهایت استفاده را کردند. کرباسچی قانون فروشی را موجه کرد.کرباسچی خدمت هم کرد اما وی نمی دانست این ایده که تهران شهری گران است پس اگر پول ندارید خوب به تهران نیایید با سیاست اقتصادی صنعت محور هاشمی مردم را به حاشیه شهر می برد بعد حاشیه می شود طعمه و میدان مانور پوپولیسمی که در سودای یارانه گرفتن به دلیل فقر هم به خود ضربه می زند و هم به کشور.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

مرددین راستکی است، باور کنید؟

مرددین به جملات اخر روحانی در مناظره توجه کنند وی گفت تلاش می کند همه تحریم ها بر دارد. چنین عملی که به لغو تحریم ها منجر شود نیاز به تغییرات اساسی در سیاست حکومت ایران دارد که تاکنون عملی نشده است. چنین تلاشی اگر از سوی هر کس به نفع مردم صورت بگیرد قابل حمایت است و اگر هم سخن باشد باز می تواند از سوی جامعه مدنی پی گرفته شود.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

یادداشتی از تقی رحمانی؛ چرا مشارکت انتقادی درست است؟

این نوع مشارکت انتقادی بسیار سخت است چرا که از دو طرف مورد حمله قرار می گیرد. موافقان افراطی نظام آن را منافقانه و نفوذی و مخالفان نظام هم آن را سازشکارانه می دانند . نیرویی که در حکومت مورد حمایت انتقادی این جریان قرار می گیرد تلاش می کند که این جریان و افراد را چندان به بازی نگیرد چرا که آنرا رقیب قلمداد می کند. اما جریانی که درد ایران و رشد جامعه را باور دارد این مسیر سخت را می رود.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

در لیست شوراها به معیارها توجه کنیم نه نام ها!

نیروهای مدنی و مستقل مانند نهاد های صنفی و روشنفکران و م.م ها . نهضت آزادی و حتی اصلاح طلبان مردم گرا باید توجه کنند که اگر درانتخابات ریاست جمهوری اخیر و به هر دلیل باید انتخابی ناگزیر کنند در انتخابات شوراها باید انتخاب مطلوب کنند. دراین میدان هم روش دموکراتیک و هم معیارها از شکست و پیروزی مهم تر است چرا که اعتبار می آورد. شوراها و کسب پیروزی در آن انتخاب مرگ و زندگی نیست اما میدان انتخاب صداقت و هم نشان دادن شفافیت است.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .