برچسب: انتخابات ۹۶

رای به روحانی ارزش دارد

» یادداشتی از هرمز شریفیان:
روحانی نشان داد که شأن ریاست جمهوری این نیست که هرساله به اتفاق دوستان و اقوام راهی نیویورک شود و در مجامع بین المللی موجبات خنده و تمسخر جهانیان را فراهم کند و با سخنان متین و منطقی با صندلی های خالی رهبران جهان مواجه نشود.

By سحام, in يادداشت ها on .