برچسب: اعضای جامعه پزشکی کشور

بیانیه جمعی از اعضای جامعه پزشکی کشور به مناسبت اعتراضات خونین آبان ماه ۱۳۹۸

اعتراضات مردمی آبان ماه که به دنبال تصمیم غیر مدبرانه در مورد افزایش ناگهانی و سه برابر شدن قیمت بنزین صورت گرفت و نحوه مقابله با آن نشان از اوج شکاف ملت- دولت در زمانه ماست. همانند چهار دهه گذشته مسیٔولین کشور و تصمیم گیرندگان این اقدام نابخردانه مصون از خطا جلوه داده شده و مردم معترض با انواع و اقسام اتهامات و برچسب ها تنها گناهکاران این وقایع بودند. نیروهای پیدا و پنهان نظامی، انتظامی و امنیتی به روی مردم آتش گشودند و به بهانه خرابکاری و اغتشاش اندکی فرصت طلب، دوباره اعتراضات به حق مردم را به بیگانگان نسبت دادند. اکنون که بر حسب ظاهر این اعتراضات فروکش کرده جا دارد که با آسیب شناسی درست وقایع سیاه گذشته و عبرت گرفتن از خشم ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی و عجولانه به جلوگیری از تکرار این گونه اتفاقات خشونتبار بیاندیشیم.

By سحام, in سر خط خبرها on .