تماس و ارسال مطلب

سحام نیوز، آماده دریافت اخبار، یادداشت ها و محتوای دیداری و شنیداری شما مراجعان و کاربران است.
بدیهی است، با توجه به مقوله صحت خبر و نیز تلاش بر بیطرفی و ارائه اخبار و مطالب صحیح؛ گروه خبر و محتوای سحام پس از بررسی محتوای وارده، نسبت به انتشار و یا عدم انتشار آن تصمیم گیری خواهند کرد.

سحام تلاش دارد تا تمام توان خود را برای ارائه اخبار صحیح و منصفانه به کار گیرد. لذا در این راستا، کمک و راهنمایی های شما، راه گشا خواهد بود.

این مجموعه آماده دریافت انتقادات و نیز پیشنهادات شماست.

از طریق ایمیل info@sahamnews.org می توانید با ما در ارتباط باشید.

همچنین شما می توانید از طریق شناسه @sahamnewsorg در تلگرام نیز مطالب خود را به صورت متن (و نه فایل) برای سحام ارسال کنید.