حضرت آقا !به میدان بیایید و با جمع کردن بساط مضحک انتخابات مدیریت کشور را به عهده بگیرید

بنده مدتهاست سرگردان و حیران این نکته مانده ام، حکمتش چیست که ملت شریف ایران با این وضع و اوضاع، باید همچنان بوی کباب را بشنود و در حسرت کباب باقی بماند؟!
چرا این ملت باید قریب سی سال زعامت جنابعالی، گاه و بیگاه، رمز و راز نجات خود از این وضعیت اسفناک اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی . وعده آینده مشعشع را از زبان عالی ترین و مقتدرترین مقام سیاسی – مذهبی کشور بشنود، اما هرگز و هرگز نتواند شاهد اجرایی شدن این رموز و سعادت خویش باشد که هیچ، تازه سال به سال، دریغ از پارسال؟!

By سحام, in يادداشت ها on . Tagged width:

» حسین پورمصطفی

محضر حضرت آقای خامنه ای روحی له الفدا

بنده مدتهاست سرگردان و حیران این نکته مانده ام، حکمتش چیست که ملت شریف ایران با این وضع و اوضاع، باید همچنان بوی کباب را بشنود و در حسرت کباب باقی بماند؟!
چرا این ملت باید قریب سی سال زعامت جنابعالی، گاه و بیگاه، رمز و راز نجات خود از این وضعیت اسفناک اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی . وعده آینده مشعشع را از زبان عالی ترین و مقتدرترین مقام سیاسی – مذهبی کشور بشنود، اما هرگز و هرگز نتواند شاهد اجرایی شدن این رموز و سعادت خویش باشد که هیچ، تازه سال به سال، دریغ از پارسال؟!
ملت تا کی باید درحسرت عزت و رونق و جهش تولید و اشتغال زایی و همت مضاعف و…. این آخری«دولت جوان حزب الهی»، و دستاوردهای نجات بخش و سعادت آفرین آن بماند؟
شمایی که پرطمطراق و دشمن شکن، اعلام میفرمایید وضعیت وخیم گریبانگیر ملت، نه بر اثر جنگ ۴۰ ساله گرم و سرد با امریکا و اروپا و اسرائیل و دول مرتجع و خائن عرب و….، که ناشی از بی کفایتی و مدیریت غربگرایانه آن دولت و این مجلس و حتی حلول جریان انحرافی در پیکره دولت ارزشی امام زمان بوده، و کوچکترین مسوولیتی هم متوجه حضرتعالی و خیل عظیم قوا و نیروها و سازمان های تحت امر مستقیم شما نبوده و نیست، چرا برای یک بار پا به میدان نمیگذارید و رموز نجات بخش سه دهه کذشته خود برای حل مشکلات و سعادتمند نمودن ملت را به منصه ظهور و اجرا نمیرسانید و ملت را از مدیریت جهادی و ارزشی ناب و بیز واسطه خود بهره مند نمی کنید؟!
آخرحسرت و انتظار تا کی؟!
وقتی رهبر و مدیری کاردان و مجرب مانند شما، با مخزن الاسراری از رموز نجات بخش ملت و کل الاجمعین اختیارات بدون حد و حصر و مطلقه و فراگیردر این کشور هست، دیگر چه نیاز به هاشمی های بی بصیرت و خاتمی های غربگرا و احمدی نژادهای منحرف و خسن روحانی های بی کفایت؟!!!
آیا با گذشت سی سال از زعامت جنابعالی، دیکر زمان آن نرسیده که خط پایانی بر خیل روسای جمهور ناتوان و مدیران خائن، لیبرال، واداده، انحرافی و بی کفایت، و البته مجلسیان ناپاک و ضعیف و…. بکشید و با خروج از جایگاه موعظه و مطالبه در عمل به همگان بیاموزید که اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی یعنی چه و اثبات بفرمایید که راهکارهای دل انگیز جنابعالی چگونه در میدان عمل« و نه در شعار»، موجب سعادت ملت میشود؟
آیا زمان آن نیست که این شبهه از دل مومنین و مونات بزدایید که نکند خدایی ناکرده، نعوذا بالله، نعوذا بالله خطا و نقصی در نگرش و منش حضرتعالی و یا احیانا ضعف و خللی در نظام تحت امر جنابعالی نبوده و نیست، و هر آنچه نکبت و بدبختی کریبانگیر ملک و ملت است، نتیجه عمل روسای جمهور و نمایندگان مجلس و مدیران غربزده و بی کفایت بوده ؟
آیا ملت حق ندارند پس از چهل سال تحمل مدیریت غربگرایانه و لیبرالی و امریکایی(آن هم در قلب نظام ام القرای جهان اسلام!!!)، یبکارهم که شده مزه مدیریت ناب ولایی و انقلابی و ارزشی مدنظر جنابعالی که هرگز تحقق نیافته را از دست شخص حضرتعالی بچشد و دیگرهیج رئیس جمهورعلیل و مجلس ذلیلی نتواند موجب محروم شدن ملت از موهبات مدیریت ناب انقلابی حضرتعالی شود؟!
آیا زمان آن نرسیده به همه نخبگان وامانده این کشور بیاموزید که چگونه میشود دیپلمات نبود و انقلابی ماند و انقلاب را به کشورهای خاورمیانه صادر کشرد و همزمان ملت را بر مرکب ثبات و آرامش نشاند و به ساحل سعادت رساند؟
آیا زمان آن نیست تا برهمگان عیان شود چگونه دوستی چین و روسیه ما را بس،
و چطور میتوان دائما بر دهان امریکا و اسرائیل و دول اروپایی و سایردول متحد آمریکا و دول مرتجع و رو به سقوط کشورهای اسلامی- عربی مشت کوبید و نه تنها از تبعات آن آسیب ندید بلکه کشور را در مسیر توسعه و سعادت ملت به پیش راند؟
آقاجان!
مجلس شورای اسلامی از این چاکرتر؟ مجلس خبرگان از این رامتر و کهتر؟ شورای نگهبان از این گوش به فرمان تر؟! مجمع تشخیص مصلحتی از این خانه زادتر؟
گذاشته اید برای کی؟!
دولت جهادی و انقلابی را تشکیل بدهید و بیرون بیاورید آن ید بیضا را از آستین و حل کنید مشکلات جان سوز این ملت مظلوم و حیران مانده را.
ایا این ظلم بر ملت نیست که باز هم سپاه و شورای نگهبان و ما ملت ساده لوح، رییس جمهور و مجلسیانی بر مسند بنشانیم «حتی نظر کرده امام زمان و معجزه هزاره سوم و انقلابی ناب»، اما بعد از هشت سال معلوم شود که همه شان لیبرال و التقاطی و انحرافی بوده اند و باعث و بانی تمام مشکلات. چرا که نتوانسته اند رموز نجات بخش مدیریت جهادی مدنظرجنابعالی رادرک و اجرا کنند؟

۳۰ سال دوره زعامت حصرتعالی کافی است تا بر ملت اثبات شود که اساسا مادر نزائیده آن رئیس جمهور و مجلسی را که توان درک رموز گهربار جنابعالی و منصوبان انقلابی و ارزشی شما برای سعادت ملت را درک کند.
پس به میدان بیایید و با جمع کردن این بساط پرهزینه و مضحک و سخیف «انتخابات»، عنان تام و تمام مدیریت و مسوولیت کشور را به دست بگیرید و برای یکبار هم که شده، ملت را از آنچه طی سالیان بر زبان رانده اید بهره مند سازید، تا خدایی ناکرده این شبهه فراگیر نشود که سخن به گزافه سروده اید و هر آنچه در چنته داشته اید همین وضعیتی است که ملت مظلوم هاج و واج شاهدش هستند!
پس یا علی، به میدان بیایید دهان یاوه گویان بدوزید.