حسین محمدی از اعضای کلیدی و ارشد دفتر رهبری به ویروس کرونا مبتلا شد

سحام مطلع شده که حسین محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای کلیدی و ارشد دفتر رهبری به ویروس کرونا مبتلا شده است.

سحام مطلع شده که حسین محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای کلیدی و ارشد دفتر رهبری به ویروس کرونا مبتلا شده است.

آقای محمدی در یکی از مراکز درمانی تهران تحت نظر پزشکان است و حال مساعدی ندارد.

به گزارش سحام، در حال حاضر یکی از ریه های آقای محمدی کاملا درگیر عفونت شده است.

این نخستین شخص از حلقه نزدیکان به آیت الله خامنه ای است که به کرونا مبتلا شده است.