گزارش اختصاصی سحام از جزئیات نظرسنجی ایسپا درباره عملکرد دولت روحانی و وضعیت اقتصادی

سحام برای اولین بار نتایج نظرسنجی محرمانه مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درباره عملکرد دولت حسن روحانی و نیز وضعیت کنونی کشور را منتشر می کند.

By سحام, in اخبار on . Tagged width: ,

سحام برای اولین بار نتایج نظرسنجی محرمانه مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درباره عملکرد دولت حسن روحانی و نیز وضعیت کنونی کشور را منتشر می کند.
۱۲۰۰ شهروند تهرانی در این نظرسنجی که در مهرماه امسال انجام شده، شرکت کرده اند.