قدرت مردم در نظامهای دموکراتیک

بدنبال قتل یازده نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر در کنیسای شهر پیتزبرگ امریکا بدست یک تبعیضگرای سفید پوست در هفته گذشته، گروههای سیاسی و اجتماعی مختلفی در این کشور به تحلیل تاثیرات چنین اعمال تروریستی و خشونت که از درون این جامعه تغذیه شده و غیر مستقیم تشویق میشود نشسته اند.

By سحام, in يادداشت ها on . Tagged width:

»مهدی نوربخش

بدنبال قتل یازده نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر در کنیسای شهر پیتزبرگ امریکا بدست یک تبعیضگرای سفید پوست در هفته گذشته، گروههای سیاسی و اجتماعی مختلفی در این کشور به تحلیل تاثیرات چنین اعمال تروریستی و خشونت که از درون این جامعه تغذیه شده و غیر مستقیم تشویق میشود نشسته اند. بسیاری از تحلیلگران اجتماعی اعتقاد دارند که اگرچه تبعیضگرائی در این کشور بعنوان یک کنش و ایدئولوژی وجود داشته است اما رئیس جمهوری امریکا، دانالد ترامپ، این کنش را با سخنرانیها و نوع نگاه خود به سیاست این کشور و برخوردش با مخالفین خود تشویق و احیا کرده است. اما بدنبال انچه اتفاق افتاده است، عکس العمل جامعه لیبرال، رسانه های مترقی و بخش عظیم مردم صلح دوست این کشور بسیار قابل توجه است. بجز محکوم کردن این عمل بعنوان یک عمل تروریستی تبعیضگرایانه، بسیاری از گروههای دینی حمایت قاطع خودرا از جامعه یهودیان این کشور سریعا اعلام نموده اند. یک سازمان اسلامی در شهر پیتسبورک بلافاصله این عمل تبعیضگرایانه را محکوم نموده وبرای جمع اوری اعانات از مسلمانان خواست که بخانواده مقتولین این حادثه کمک نمایند. در فاصله چند روز اعالنات مالی جمع شده توسط این سازمان اسلامی از مرز ۲۰۰ هزار دلار گذشته است. خبر این حمایت در بسیاری از رسانه های امریکائی یکی ازخبرهای مهم در چند روز گذشته بوده است. مسلمانان نسبت به تاثیر خشونت و تروریسم که گهگاهی به گروههای تکفیری نسبت داده میشود بسیار حساس و در مقابله با ان در کشورهای غربی بسیار فعال شده اند. دانشجویی از ایران که برای ادامه تحصیل در سالهای گذشته به امریکا مهاجرت نمود و درحال حاضر در رشته روابط بین الملل در دانشگاه جان هاپکینز مشغول به مطالعه است با باز نمودن یک حساب بانکی برای حمایت از خانواده مقتلولین این کنیسا، تا به امروز موفق شده است که ۹۰۰ هزار دلار اعانه جمع نماید. این دانشجو، ش خطیری، خود یهودی نیست و فقط بخاطر حس انسان دوستانه باین تلاش دست زده است. در پس واقعه زمین لرزه در کرمانشاه، چند ایرانی شریف قادر شدند که از طریق فیس بوک بیش از چند میلیون دلار اعانه برای کمک به هموطنان خود جمع کنند. دولت ترامپ از ارسال این اعانات بایران جلوگیری بعمل اورد اما کمپانی فیس بوک از طریق ملاقات با این ایرانیان و همچین کمک مالی باین تلاش موفق شد تا به زلزله زدگان کشور ما کمک نماید.
در کشور ما، بسیاری از شخصیت های اجتماعی بدلیل اقبال مردمی موفق شدند که پس از زلزله کرمانشاه مقادیر زیادی اعانه جمع نمایند. علی دائی و دکتر صادق زیبا کلام دو تن از این شخصیتهای با نفوذ و موفق در جمع اوری اعانات مردمی بودند. اما همه انهائیکه بجمع اوری اعانات توفیق پیدا کرده بودند، با مشکلات سیاسی متعددی روبرو گردیده و بانها اجازه داده نشد تا اعانات جمع اوری شده خودرا در جایی که صلاح بیشتری میدیدند خرج نمایند. در نظامهای دموکراتیک، مردم بکارهای خدماتی متعددی روی میاورند تا شکافهای اجتماعی ، خصوصا انجائیکه دولت قادر به پر کردن انها نیست را پر کنند. در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار ان جی او (NGO) در سطح دنیا برای کمک بمردم در زمینه های متعدد فقر زدائی، تعلیم و تربیت، بهداشت، امنیت و…فعالیت میکنند. این سازمانها همه مردمی و بدولتها وابسته نیستند اگرچه زمانی حمایت قانونی انهارا جلب مینمایند. این ان جی او ها موفق بوده اند که تاثیرات عمیقی برروی توسعه اقتصادی و غیره در افریقا و کشورهای فقیرنشین دنیا بگذارند.
چرا در کشورما نظام در مقابل بسیاری از سازمانهای مدنی قرار میگیرد، اجازه نمیدهد که انها رشد کنند و مردم با ساختن بسترهای وسیع اجتماعی ازادانه برای دخالت و نفوذ در هدایت امور اجتماعی توفیق یابند؟ نظامهای استبدادی بدنبال کنترل همه امور اجتماعی و سیاسی جامعه هستند و زمانیکه تحرک عظیمی در درون جامعه میبینند میخواهند انرا کنترل نموده و از ان جلوگیری بعمل اورند. فرق فاحش بین نظامهای استبدادی و دموکراتیک درست در اینجاست که نظامهای دمکراتیک بدنبال تشویق مردم برای نشان دادن خلاقیت در هدایت امور اجتماعی هستند و دولتهای استبدادی فعالیتهای اجتماعی و مدنی مردم را بهر شکل تهدیدی برای خود میدانند. وقتی مردم در امور اجتماعی فعال شده و ار خود خلاقیت نشان میدهند، دولتهای دموکراتیک انهارا تشویق میکنند و از طریق ان حمایت مردمی کسب مینمایند. اما دولتهای استبدادی بخاطر مخالفت با فعالیتهای مدنی مردم هرروز حمایت مردم کشور خودرا از دست داده و با مشکل مشروعیت روبرو میگردند. نظام استبداد دینی در ایران از این قانون مسثنی نیست. با جلوگیری از فعالیتهای اشخاص صاحب نفوذی مثل صادق زیبا کلام، مردم را از حمایت نهادهای غیر دولتی مدنی نا امید نموده و اجازه نمیدهند که مردم در وفاداری به دولت و نظام پایدار بمانند.