درخواست جمعی از اساتید دانشگاه از حسن روحانی: صدور احکام قضایی علیه دانشجویان را متوقف کنید

جمعی از اساتید دانشگاههای سراسر کشور در نامه ای به حسن روحانی ضمن ابراز نگرانی از صدور احکام بلند مدت دانشجویی و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه خواستار توقف روند صدور احکام قضایی علیه دانشجویان شدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهور؛

در ماه‌های اخیر به ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه، عده‌ای از دانشجویان سراسر کشور را نهادهای امنیتی کشور بازداشت کرده‌اند. این بازداشتها و اخبار احکام قضایی سنگین علیه دانشجویان، ما را بر آن داشت تا نکاتی را به شما به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی یادآور شویم؛ همان نکاتی که شما در سخنرانی‌هایتان، در سالهای گذشته در دانشگاه، در جمع دانشجویان و در رقابتهای انتخاباتی به کرات بیان کرده‌اید؛ سخنانی که بسیاری از همکاران ما را نیز به حمایت از جنابعالی برانگیخت.

به نظر می‌رسد که عمدۀ دانشجویان بازداشت‌شده افرادی هستند که پیش از این در فعالیتهای قانونی شرکت داشته‌اند و احیاناً نسبت به عملکرد دولت شما، در حوزۀ دانشگاه نیز، انتقاداتی مطرح کرده‌اند. این امر شائبۀ آن را به وجود آورده است که عده‌ای در تلاش‌اند تا صدای منتقدان دانشگاهی را خاموش کنند؛ امری که بی‌شک به زیان آیندۀ کشور است.

لذا ما اساتید دانشگاه‌های کشور بار دیگر اعلام می‌داریم که فضای دانشگاه را «امن می‌خواهیم، نه امنیتی» و خواهان آنیم که به وظایف و وعده‌های خود در پاسداری از حقوق ملت و حمایت از فضای انتقادی دانشجویی، وارد عمل شوید و از دانشجویان حمایت کنید.

با توجه به این که نهاد بازداشت‌کننده بسیاری از دانشجویان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسئولیت جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی، از شما می‌خواهیم که بدون فوت وقت دستور فرمائید که روند قضایی پرونده‌های دانشجویان به طور کامل متوقف شود.

سپاس

۱٫ دکتر غلامرضا غفاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

۲٫ دکتر محمد فاضلی؛ استادیار دانشگاه شهید بهشتی، مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی

۳٫ دکتر سید ضیاء هاشمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سرپرست سابق وزارت علوم

۴٫ دکتر محمود صادقی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مجلس

۵٫ دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۶٫ دکتر غلامرضا جمشیدیها؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۷٫ دکتر ابوالحسن ریاضی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

۸٫ دکتر سارا شریعتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۹٫ دکتر یوسفعلی اباذری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۱۰٫ دکتر حمیدرضا جلائی پور؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۱۱٫ دکتر تقی آزاد ارمکی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۱۲٫ دکتر سعید معیدفر؛ استاد سابق دانشگاه تهران

۱۳٫ دکتر محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ دانشیار دانشگاه پیام نور

۱۴٫ دکتر یونس نوربخش؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۱۵٫ دکتر سهیلا صادقی فسایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۱۶٫ دکتر محمد توکل؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۱۷٫ دکتر سید مهدی اعتمادی‌فرد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۱۸٫ دکتر علیرضا محسنی تبریزی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۱۹٫ دکتر سید حسن حسینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۰٫ دکتر مهدی منتظرقائم؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۱٫ دکتر مهدی طالب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۲٫ دکتر سید احمد فیروزآبادی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۳٫ دکتر ناصر فکوهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۴٫ دکتر الهه کولایی؛ استاد دانشگاه تهران

۲۵٫ دکتر موسی عنبری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۶٫ دکتر عبدالحسین کلانتری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۷٫ دکتر مسعود کوثری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۸٫ دکتر زهره انواری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۹٫ دکتر مریم رفعت‌جاه؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۰٫ دکتر مهرداد عربستانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۱٫ دکتر جلال الدین رفیع‌فر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۲٫ دکتر ابوعلی ودادهیر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۳٫ دکتر عبدالله بیچرانلو؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۴٫ دکتر حمید عبداللهیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۵٫ دکتر علیرضا دهقان نیری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۶٫ دکتر زهره نجفی اصل؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۷٫ دکتر علی‌اصغر سعیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۸٫ دکتر ملیحه شیانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۳۹٫ دکتر زهرا فرضی‌زاده؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۰٫ دکتر پویا علاءالدینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۱٫ دکتر حسین ایمانی جاجرمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۲٫ دکتر حسین میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۳٫ دکتر مصطفی ازکیا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۴٫ دکتر محمدجلال عباسی شوازی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۵٫ دکتر حسین محمودیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۶٫ دکتر محمد میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۷٫ دکتر روح‌الله نصرتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۸٫ دکتر رسول صادقی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۴۹٫ دکتر میثم موسایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۵۰٫ دکتر مریم نهاوندی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۵۱٫ دکتر حسین سراج‌زاده؛ رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران

۵۲٫ دکتر سبحان یحیایی؛ مدیر مطالعات اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

۵۳٫ دکتر رحیم محمدی؛ استاد دانشگاه امام صادق

۵۴٫ دکتر میرطاهر موسوی؛ استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۵۵٫ دکتر ابوالفضل شکوری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۵۶٫ دکتر هاشم آقاجری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۵۷٫ دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۵۸٫ دکتر فرامرز میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۵۹٫ دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۰٫ دکتر رضا قراخانلو؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۱٫ دکتر محمدعلی خلیلی اردکانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۲٫ دکتر جواد حاتمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۳٫ دکتر محسن نیکوبخت؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۴٫ دکتر لطف‌الله نبوی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۵٫ دکتر عباس عصاری آرانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۶٫ دکتر علیرضا ناصری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۷٫ دکتر حسین صادقی سقدل؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۸٫ دکتر زهرا احمدی‌پور؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۶۹٫ دکتر کبری روشنفکر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۷۰٫ دکتر بهرام سحابی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۷۱٫ دکتر سعید بیگدلی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۷۲٫ دکتر مسعود غفاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۷۳٫ دکتر یونس رشیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۷۴٫ دکتر محمود مهرمحمدی؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

۷۵٫ دکتر هادی خانیکی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۷۶٫ دکتر فرشاد مومنی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۷۷٫ دکتر محمدحسین پناهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۷۸٫ دکتر غلامرضا کاشی؛ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

۷۹٫ دکتر نعمت‌الله فاضلی؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۸۰٫ دکتر پرویز پیران؛ استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی

۸۱٫ دکتر ابراهیم توفیق؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۸۲٫ دکتر علی جنادله؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۸۳٫ دکتر سید محمد مهدی خوئی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۸۴٫ دکتر طاهره قادری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۸۵٫ دکتر اسماعیل عالیزاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۸۶٫ دکتر حسین میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۸۷٫ دکتر محمد زاهدی اصل؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۸۸٫ دکتر مرضیه قرائت؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۸۹٫ دکتر نهال نفیسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۰٫ دکتر ابراهیم اخلاصی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۱٫ دکتر آرمین امیر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۲٫ دکتر میترا عظیمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۳٫ دکتر ستار پروین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۴٫ دکتر منصور فتحی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۵٫ دکتر محمد امیر پناهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۶٫ دکتر علیرضا حسینی پاکدهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۷٫ دکتر سارا ابوطالب جولا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۸٫ دکتر رضا امیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۹٫ دکتر حسن نمک‌دوست؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۰۰٫ دکتر محمد راغب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

۱۰۱٫ دکتر احمد شکرچی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

۱۰۲٫ دکتر سیدجواد میری؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۰۳٫ دکتر محمدمهدی اردبیلی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۰۴٫ دکتر جبار رحمانی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

۱۰۵٫ دکتر رضا صمیم؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

۱۰۶٫ دکتر امیر مازیار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

۱۰۷٫ دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

۱۰۸٫ دکتر سوسن باستانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

۱۰۹٫ دکتر محسن گودرزی؛ استادیار سابق دانشگاه الزهرا

۱۱۰٫ دکتر شاپور اعتماد؛ عضو گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۱۱۱٫ دکتر امیرحسین خداپرست؛ عضو گروه فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۱۱۲٫ دکتر حسین پرویز اجلالی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

۱۱۳٫ دکتر سیامک زند رضوی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۱۴٫ دکتر عباس وریج کاظمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

۱۱۵٫ دکتر محمد رضایی؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

۱۱۶٫ دکتر ناصرالدین غراب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

۱۱۷٫ دکتر احمد بخارایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران

۱۱۸٫ دکتر مروئه وامقی؛ استادیار مرکز مدیریت تحقیقات رفاه اجتماعی

۱۱۹٫ دکتر نسیبه زنجری؛ استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۱۲۰٫ دکتر کرم حبیب‌پور؛ استادیار دانشگاه خوارزمی

۱۲۱٫ دکتر کیوان الستی؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

۱۲۲٫ دکتر مصطفی مهرآیین؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

۱۲۳٫ دکتر بیژن عبدالکریمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲۴٫ دکتر سید محمود نجاتی حسینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲۵٫ دکتر عبدالعلی رضایی؛ معاون پژوهش فرهنگستان