زمانه، زمانۀ ترسویان و ضعیفان و ناتوانان است!

By FR N, in سر خط خبرها on .

احمد زیدآبادی:

جمع سفیدان!
بعضی افراد و رسانه‌ها این روزها چنان بر طبل تغییر تیم اقتصادی دولت می کوبند کاَنَّهُ اگر افراد دیگری جایگزین تیم کنونی شوند؛ معجزه‌ای رخ می‌دهد!

یادمان نرفته است که چند سال پیش، همین تیم کنونی به عنوان افراد کاربلد مسلط بر علم اقتصاد که با اجزای اقتصاد ایران آشنایی و پیوند عملی دارند؛ معرفی می‌شدند.

در این محیط سیاسی و روانی و رسانه‌ای، هیچ نوع تیم اقتصادی امکان موفقیت ندارد؛ بنابراین
به جای شکستن کاسه کوزه ها بر سر تعدادی مدیر اقتصادی – اعم از با کفایت و بی کفایت – بهتر است به ریشه‌های مشکلات کشور پرداخته شود.

در این میان، اکبر ترکان گفته است که بعضی وزیران کابینه شهامت و جسارت کافی برای ورود به مسائل جدی را ندارند. درست می‌گوید؛ ولی علتش را به درستی توضیح نمی‌دهد.

هنگامی که یک مدیر اجرایی فرضاً توانا و با کفایت، می‌داند که هر نوع تصمیم جدی و قاطع، می‌تواند او را به دمِ دست‌ترین قربانی وخامت اوضاع تبدیل کند، رسانه‌های بی مسئولیت و پر ادعا و هوچیگر را علیه خود بشوراند و دستگاههای رنگارنگ نظارتی نیز از هر امضا و دستور او برای رفع مشکل یک کارآفرین یا تولید کننده، پروندۀ فساد و بدنامی برایش تشکیل دهند؛ مگر مغز خر خورده است که خود را به دم تیغ دهد؟ طبیعی است که در چنین محیطی پای عافیت شخصی به میان می‌آید و جرأت و جسارت و قدرت لازم برای تصمیم گیری، جای خود را به ترس و ضعف و ناتوانی می‌دهد.

از قضا، زمانه، زمانۀ ترسویان و ضعیفان و ناتوانان است! همانها که اصطلاحاً “سفید” به شمار می‌روند آن هم صرفاً به این علت که در کارنامه‌شان یک عمل یا حرف تأثیرگذار دیده نمی‌شود. بنابراین همه خود را “سفید” می خواهند و “سفید” معرفی می‌کنند چرا که عافیت و کار و کاسبی در همین سفیدی است!