اعتراف آیت الله خامنه ای به ناکامی در پروژه تواب سازی رهبران در حصر

اگر چه رسانه های حکومتی و چهره های نزدیک به رهبری تلاش می کنند که آمر حصر را به غیر از آیت الله خامنه ای نسبت دهند، اما این امر محرز شده که حصر و رفع آن با نظر و دستور شخص رهبری صورت گرفته و خواهد گرفت.

By سحام, in اخبار on . Tagged width: , ,

سحام مطلع شده که در تاریخ دهم خرداد ماه، یعنی چند روز پیش از سخنرانی آیت الله خامنه ای در مرقد امام، سید حسن خمینی به دیدار رهبری رفته است. در بخشی از این دیدار، سید حسن خمینی با اشاره به حصر رهبران جنبش سبز، آزادی آنان را گامی در جهت وفاق ملی و رفع شکاف سیاسی دانسته است. اما آیت الله خامنه ای با این دیدگاه مخالفت کرده و گفته که محصورین، همچنان بر دیدگاه خود در پیش از حصر پافشاری می کنند و آزادی آنان منجر به بروز ناآرامی های مشابهی خواهد شد. اما سید حسن خمینی با نظر رهبری مبنی بر بروز ناآرامی ها مخالفت می کند.
این اظهار نظر رهبر ایران نشان می دهد که نه تنها وی با رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مخالف است، بلکه اظهارات برخی مقامات نسبت به مسئول بودن شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر را به کلی رد می کند. بر این اساس می توان گفت که نه تنها علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی؛ گامی در جهت رفع حصر بر نخواهد داشت،‌ بلکه در این موضوع، کاملا تحت تاثیر و امر دفتر رهبری عمل می کند.
اگر چه رسانه های حکومتی و چهره های نزدیک به رهبری تلاش می کنند که آمر حصر را به غیر از آیت الله خامنه ای نسبت دهند، اما این امر محرز شده که حصر و رفع آن با نظر و دستور شخص رهبری صورت گرفته و خواهد گرفت.