تحت فشار قرار دادن فعالین محیط زیستی بازداشت شده برای اعترافات اجباری و درخواست وزارت اطلاعات از اطلاعات سپاه برای ارایه مستندات مربوط به جاسوسی فعالین محیط زیستی

سحام مطلع شده که اطلاعات سپاه طی هفته های گذشته، بازداشت شدگان و خانواده های آنها را برای انجام اعترافات تلویزیونی اجباری بر علیه آقای سید امامی، تحت فشار قرار داده است. اطلاعات سپاه از بازداشت شدگان خواسته تا در این اعترافات ساختگی، بر جاسوس بودن کاووس سیدامامی تاکید کرده و اتهامات نسبت داده شده به وی در راستای جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را تایید کنند.

طی روزهای گذشته، تعداد دیگری از فعالین محیط زیستی در جنوب کشور توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده اند. بهمن ماه سال گذشته، اطلاعات سپاه تعدادی از فعالین مطرح محیط زیستی را بازداشت کرد.
کاووس سیدامامی٬ استاد دانشگاه٬ فعال محیط زیست ومدیرعامل پیشین سازمان غیردولتی حیات‌وحش میراث پارسیان به همراه تعدادی دیگر از اعضای این موسسه، از جمله بازداشت شدگان بودند. آقای سیدامامی دو هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت.
دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران بارها کاووس سیدامامی را متهم کردند که بخشی از یک شبکه جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بوده است.

سحام مطلع شده که اطلاعات سپاه طی هفته های گذشته، بازداشت شدگان و خانواده های آنها را برای انجام اعترافات تلویزیونی اجباری بر علیه آقای سید امامی، تحت فشار قرار داده است. اطلاعات سپاه از بازداشت شدگان خواسته تا در این اعترافات ساختگی، بر جاسوس بودن کاووس سیدامامی تاکید کرده و اتهامات نسبت داده شده به وی در راستای جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را تایید کنند.

علیرغم تحت فشار بودن بازداشت شدگان برای اعتراف اجباری و ساختگی، آنان تن به این خواسته غیرواقعی اطلاعات سپاه نداده اند و بر فعالیت سالم و محیط زیستی آقای سیدامامی تاکید کرده اند و از وی به عنوان یکی از افراد خوش نام دانشگاه امام صادق که کارهای ماندگاری داشته، نام برده اند.

همچنین سحام مطلع شده که وزارت اطلاعات به صورت رسمی از اطلاعات سپاه خواسته تا مستندات خود درباره جاسوس بودن فعالین محیط زیست را به آن وزارتخانه ارائه نماید؛ لیکن نهاد خودسر و غیر پاسخگوی اطللاعات سپاه، از ارائه پاسخ و مستندات خودداری کرده و همچنان به بازداشت فعالین زیست محیطی در استان های کشور اقدام می کند.
وزارت اطلاعات به طور رسمی اعلام کرده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این فعالین، نیافته است.