ادعای نادرست محمود واعظی در خصوص سفرهای خارجی ایرانیان

ادعای خروج ارز از کشور ناشی از سفر ایرانیان به خارج کشور به شکل نادرستی طرح می‌شود. مشکل در اینجاست که به دلایل عدیده ، دولت در ایران قادر نیست به اندازه تعداد افرادی که به خارج کشور سفر می‌کنند ، گردشگر خارجی به ایران بیاورد. در نتیجه موازنه ورودی و خروجی ارز از کشور به دلیل سفرهای خارجی بهم خورده است و دولت برای برقراری موازنه به جای حل اصولی مشکل و ایجاد شرایط لازم برای ورود گردشگران خارجی به ایران، از ایرانیان می خواهد به خارج سفر نکنند تا موازنه برقرار شود. این خواسته مانند آن است که فردی یک پایش قطع شده و تعادل نداشته باشد و برای حل مشکل تعادلش گفته شود آن یکی پای سالم او هم قطع شود تا تعادلش برقرار شود!

By Tehran 1388, in سر خط خبرها on . Tagged width: ,

✍️ مهدی الیاسی

۱️⃣ محمود واعظی (رییس دفتر رییس جمهوری) در دفاع از سیاست تخصیص محدود ارز به تنها یک سفر خارجی در سال، گفت: کسانی که عادت کرده‌اند تمام تعطیلات شان را به خارج بروند، خب نروند.

۲️⃣ بر اساس آمار ، ایرانی‌ها در سال ۱۳۹۶ بیش از ۹ میلیون سفر به خارج از کشور داشته‌اند و کشورهای ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان در صدر فهرست سفرهای خارجی ایرانیان قرار داشته است. آمار فوق گویای آن است که برخی کشورهای همسایه، مقصد نخست مسافرت خارجی ایرانی‌هاست. از ۹ میلیون سفر انجام شده حدود ۳ میلیون، زیارتی یا کاری بوده و ۶ میلیون سفر نیز تفریحی بوده است.
آیا تعداد مسافرت ایرانی‌ها زیاد و بیشتر از سایر ملت‌هاست؟

۳️⃣ بسیاری از افرادی که منتقد و مخالف تعداد سفر ایرانی‌ها به کشورهای همسایه هستند به علت و ریشه این مقدار سفر به ترکیه و دبی و گرجستان و ارمنستان هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. نوروز امسال رسانه‌ها از هجوم ایرانی‌ها به شهر وان ترکیه خبر دادند در حالی که این شهر هیچ جذابیت ویژه‌ای ندارد و شهرهایی مانند آن در ایران بسیار است. پس چرا ایرانی‌ها به وان ترکیه و سایر شهرهای این کشور و دبی و گرجستان و ارمنستان سفر می‌کنند؟ پاسخ روشن است: فقدان آزادی‌های اجتماعی در ایران.
بسیاری از مسافران به شهرهای کشورهای همسایه صرفا به دلیل آزادی‌های اجتماعی بیشتر در این کشورها به آنجا سفر می‌کنند. اما دولتی که یکی از وعده‌های انتخاباتی اش گسترش آزادی‌های اجتماعی بود ، به جای پرداختن به ریشه مشکل از ایرانیان صرفا می‌خواهد به کشورهای همسایه سفر نکنند.

۴️⃣ یکی دیگر از ادعاهای نادرست مطرح شده در ماه‌های اخیر ، تعداد زیاد سفرهای خارجی ایرانی‌ها و خروج ارز از کشور است. این ادعا نیز درست نیست. در دنیای امروز به خصوص در دو دهه اخیر گردشگری به یک صنعت تبدیل شده است. نگاهی به شهرهای گردشگری کشورهای همسایه، کشورهای آسیای شرقی، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و جنوبی نشان می‌دهد انبوهی از گردشگران از کشورها و ملیت‌های گوناگون در حال سفر هستند. تعداد گردشگرانی که در سال به برخی کشورها سفر می‌کنند گاه از جمعیت کشورهای میزبان فراتر می‌رود. فرودگاه‌های شهرهای گردشگری دنیا سرشار از گردشگران است و هیچ کدام از فرودگاه‌های شهرهای توریستی ایران به گرد پای آن فرودگاه‌ها هم نمی‌رسد. صنعت گردشگری با تجاری‌ سازی سفر و ایجاد گسترده زیرساخت‌های لازم و مهیا کردن بسترهای حقوقی از طریق لغو ویزا ، سفر به سایر کشورها را به امری فراگیر تبدیل کرده به نحوی که گردشگری به عاملی برای رشد اقتصادی و گردش پول در جهان تبدیل شده است.

ادعای خروج ارز از کشور ناشی از سفر ایرانیان به خارج کشور به شکل نادرستی طرح می‌شود. مشکل در اینجاست که به دلایل عدیده ، دولت در ایران قادر نیست به اندازه تعداد افرادی که به خارج کشور سفر می‌کنند ، گردشگر خارجی به ایران بیاورد. در نتیجه موازنه ورودی و خروجی ارز از کشور به دلیل سفرهای خارجی بهم خورده است و دولت برای برقراری موازنه به جای حل اصولی مشکل و ایجاد شرایط لازم برای ورود گردشگران خارجی به ایران، از ایرانیان می خواهد به خارج سفر نکنند تا موازنه برقرار شود. این خواسته مانند آن است که فردی یک پایش قطع شده و تعادل نداشته باشد و برای حل مشکل تعادلش گفته شود آن یکی پای سالم او هم قطع شود تا تعادلش برقرار شود!
دولت برای حل مشکل خروج ارز از کشور ناشی از سفر به خارج باید زمینه ورود گردشگران به کشور برای ورود ارز به ایران را فراهم کند نه این که مانع سفر ایرانی‌ها به خارج شود.

۵️⃣ در پایان با یادآوری جمله محمود واعظی مبنی این که “کسانی که عادت کرده‌اند تمام تعطیلات شان را به خارج بروند، خب نروند” باید گفت:
مگو دیگر که حافظ نکته دان است
که ما دیدیم و محکم جاهلی بود

منبع: کانال تلگرامی  ایران آینده