با حضور نیروهای امنیتی مقابل منزل، اجازه خروج به سید محمد خاتمی داده نشد+تکمیلی

سحام مطلع شده که دقایقی پیش از سوی نهادهای امنیتی به سید محمد خاتمی اطلاع داده شده که حق خروج از منزل را ندارد. همچنین به محافظان وی نیز دستور مشابهی مبنی بر ممنوعیت خروج رئیس دولت اصلاحات از منزل داده شده است.
پیرو این دستور، از دقایقی قبل نیروهای امنیتی با حضور در مقابل منزل سید محمد خاتمی شرایط مشابه شرایط روزهای نخستین حصر آقای کروبی را برای ایشان ایجاد کرده اند.

By سحام, in سر خط خبرها on . Tagged width: , ,

سحام مطلع شده که دقایقی پیش از سوی نهادهای امنیتی به سید محمد خاتمی اطلاع داده شده که حق خروج از منزل را ندارد. همچنین به محافظان وی نیز دستور مشابهی مبنی بر ممنوعیت خروج رئیس دولت اصلاحات از منزل داده شده است.
به گزارش سحام، پیرو این دستور، از دقایقی قبل نیروهای امنیتی با حضور در مقابل منزل سید محمد خاتمی شرایط مشابه روزهای نخستین حصر آقای کروبی را برای ایشان ایجاد کرده اند.
طی هفته گذشته سحام خبری را پیرامون ممنوعیت حضور محمد خاتمی به مدت سه ماه در جلسات و مراسم ها منتشر کرده بود که این خبر سه روز بعد توسط وکیل ایشان تایید شد.
بنا به روایت شاهد عینی، سه ماشین متعلق به یکی از نهادهای امنیتی از ساعتی پیش در مقابل منزل آقای خاتمی پارک کرده و شرایطی مشابه حصر خانگی برای وی ایجاد کرده اند.
سحام قادر به تایید و یا رد این موضوع نیست که آیا این حصر، موقتی بوده یا مانند حصر رهبران جنبش سبز، نامحدود و بدون تعیین زمان برای پایان آن.

تکمیلی:
سحام مطلع شده که دقایقی قبل ماشین های مربوط به نهاد امنیتی، منزل سید محمد خاتمی را ترک کرده اند. این حصر خانگی موقتی با هدف منع اجباری وی از حضور در برنامه از قبل تعیین شده امروز صورت گرفته است.

طبق برنامه قبلی، مقرر بوده امروز رئیس دولت اصلاحات با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند. این حصر موقت با هدف برهم زدن این دیدار صورت گرفته است.