تقاضای سیدمحمد خاتمی به نمایندگی از آزادگان و ملت از رهبر جمهوری اسلامی: مساله حصر حل شود

امروز می‌خواهم به استناد مطالب و خواسته‌های شما و به نام و اسم شما تقاضایی را از مقام معظم رهبری مطرح کنم که دستور بفرمایند مساله حصر حل شود.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on . Tagged width:

📌در پی درخواست آزادگان و ایثارگران برای رفع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، سیدمحمد خاتمی به نمایندگی از آزادگان و آحاد ملت از مقام معظم رهبری، رفع حصر را تقاضا کرد.

📌به گزارش امتداد خاتمی در این دیدار با تاکید بر آنکه تاکنون تقاضایی از کسی نداشته اما این بار می خواهد تقاضایی را مطرح کندگفت:

📌 امروز می‌خواهم به استناد مطالب و خواسته‌های شما و به نام و اسم شما تقاضایی را از مقام معظم رهبری مطرح کنم که دستور بفرمایند مساله حصر حل شود.

📌 دستگاههایی که مسؤول هستند، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مسأله حصر را حل کنند و عنایت ایشان است که این مسأله حل خواهد شد و این به نفع نظام و نشانه امنیت و اقتدار نظام خواهد بود.

📌آنچه مطرح کردم تقاضای آزادگان، ایثارگران و بسیاری از اقشار مردم از علما و دانشمندان گرفته تا فرهنگیان و دانشجویان و مردمی است که به نحوی این خواست را مطرح کرده‌اند و معتقدم دستور رهبری می‎تواند این مشکل را حل کند.

📌وی با تقدیر از اقدام اخیر رییس جمهور بیان کرد: تشکر می‌کنم که دستور دادند تا حصر در حصر بشکند و فقط حصر بماند؛ یعنی نیروهایی که حصری مضاعف برای آقای کروبی ایجاد کرده بودند و احیانا برای آقای موسوی ایجاد کرده اند، برداشته شود، ما از اول هم می‌گفتیم که این دست خود دولت است و شاید باید این دستور زودتر از این داده می شد و الحمدالله که قول دادند کار انجام شود.

📌رییس جمهور طبق وعده‌ها و قولهایی که به مردم دادند و تقاضاهایی که از مردم شنیده‌اند، این خواسته را جدی‌تر بگیرند و با هماهنگی رهبری و با رعایت دغدغه‌های رهبری، این مسأله بکوشند مسأله حصر حل شود و هم گذر از فضای امنیتی به فضای باز و سالم سیاسی آسان‌تر شود.

📌من هیچگاه شخصا تقاضایی نداشته ام و اگر چیزی بخواهم فقط از خدا می خواهم اما فکر می کنم این یک تقاضای عام است و از زبان آزادگان بیان میکنم.