انتقاد محمد تقی کروبی از کابینه معرفی شده از سوی رئیس جمهور

محمد تقی کروبی در دو  توئیت جداگانه در مورد کابینه معرفی شده از سوی  رئیس جمهور نوشته است:«‏اگر مسائل مطرح شده پیرامون نقش آذرجهرمى در ٨٨ درست باشد، آنگاه پیش از او باید در باب صلاحیت وزیر سابق و رییس دفتر امروز رئیس جمهور سخن گفت.»

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on . Tagged width: ,

محمد تقی کروبی در دو  توئیت جداگانه در مورد کابینه معرفی شده از سوی  رئیس جمهور نوشته است:«‏اگر مسائل مطرح شده پیرامون نقش آذرجهرمى در ٨٨ درست باشد، آنگاه پیش از او باید در باب صلاحیت وزیر سابق و رییس دفتر امروز رئیس جمهور سخن گفت.»

وی همچنین با انتقاد از عدم حضور زنان و اقلیت ها در کابینه معرفی شده نوشته است:«در کابینه معرفى شده پیام مردم در دو انتخابات اخیر بازتاب اندکى داشته. سخن گفتن از برابرى آحاد ملت ونادیده گرفتن زنان و أقلیت ها به چه معناست»

در روزهای اخیر از سوی برخی از فعالان مدنی سیاسی نسبت به بازجو بودن وزیر معرفی شده برای وزارت ارتباطات ادعاهایی مطرح شده بود.