محمود صادقی: برخی از مدیران وب‌سایت عماریون به اتهام ارتباط با موساد بازداشت شده اند!

عماریون یکی از تندترین سایت های وابسته به جریان اصولگراست که در سال های اخیر رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان ، ملی مذهبی ها و فعالان مدنی را مورد هجمه تبلیغاتی قرار داده است.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

محمود صادقی نماینده تهران در توئیتر خود نوشت: درجریان پیگیری مشکل ادمین‌های تلگرامی مطلع شدم برخی از مدیران وب‌سایت عماریون به اتهام ارتباط با موساد بازداشت شده اند!

پیش از گرارش هایی در مورد نفوذ اسرائیل در جریان محافظه کاران تندرو منتشر شده بود.

به گزارش ملی مذهبی عماریون یکی از تندترین سایت های وابسته به جریان اصولگراست که در سال های اخیر رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان ، ملی مذهبی ها و فعالان مدنی را مورد هجمه تبلیغاتی قرار داده است.