پیام مهدی کروبی به دانشجویانی که موفق به ملاقات با او نشدند: “شما نور چشم من بودید و هستید و خواهید بود.”

فاطمه کروبی با اعلام سلام این دانشجویان از قول همسرش به دانشجویان گفت آقای کروبی گفته است “شما نور چشم من بودید و هستید و خواهید بود.”

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on . Tagged width: ,

جمعی از دانشجوبان امروز با حضور در بیمارستان رجایی فصد داشتند با مهدی کروبی ملاقات کنند که در نهایت نیروهای امنیتی مانع از این دیدار شدند.

به گزارش سحام آنها ضمن دیدار با فاطمه کروبی از او خواستند سلامشان را به مهدی کروبی برساند.

فاطمه کروبی با اعلام سلام این دانشجویان از قول همسرش به دانشجویان گفت آقای کروبی گفته است “شما نور چشم من بودید و هستید و خواهید بود.”

خاطرنشان می شود در روزهای گذشته تعدادی زیادی از  از فعالان مدنی سیاسی و نمایندگان مجلس با حضور در بیمارستان رجایی قصد ملاقات با آقای کروبی را داشته اند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شده اند.