فاطمه کروبی به دیدار سید هادی خامنه ای رفت

طی سال های پس از حصر رهبران جنبش سبز، سید هادی خامنه ای بارها برای دیدار و پیگیری موضوع حصر، به دیدار فاطمه کروبی رفته بود.
به گزارش سحام، خانم کروبی، روز گذشته در پاسخ به محبت و پیگیری های متعدد ایشان، متقابلا به دیدار سید هادی خامنه ای رفته است.

طی سال های پس از حصر رهبران جنبش سبز، سید هادی خامنه ای بارها برای دیدار و پیگیری موضوع حصر، به دیدار فاطمه کروبی رفته بود.
به گزارش سحام، خانم کروبی، روز گذشته در پاسخ به محبت و پیگیری های متعدد ایشان، متقابلا به دیدار سید هادی خامنه ای رفته است.
این نماینده سابق مجلس در این دیدار پیام سلام و سپاس آقای کروبی را به سید هادی خامنه ای رسانده و از طرف ایشان از اینکه همواره موضوع حصر را پیگیری کرده اند، تشکر نموده است.
سیدهادی خامنه ای نیز در سخنانی، حصر مهدی کروبی را که “از قدمای انقلاب بوده و سابقه بسیار خوبی پیش از انقلاب داشته و پس از انقلاب نیز از نزدیک ترین اصحاب امام بوده”، را مایه تاسف برای نظام دانسته است.
این عضور ارشد جامعه روحانیون مبارز حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مایه تاسف برای ساختار نظامی دانسته که با نام جمهوری اسلامی هنوز پا برجاست، اما بهترین افرادش را در حصر قرار می دهد.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، بیش از ۶ سال است که در حصر و حبس خانگی به سر می برند. مهدی کروبی بارها در نامه به شخصیت های حقوقی از جمله حسن روحانی و علی مطهری، خواستار پیگیری حقوق شهروندی خود و برگزاری دادگاهی علنی شده است.
اما رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی غیر قانونی و غیر شرعی همچنان از آزادی رهبران جنبش سبز،‌ سر باز می زند.