افزایش ۵ برابری مستمری مددجویان از سوی دولت کار ما را سخت می‌کند

حتما افزایش رقم مستمری‌ها اقدام خوبی بود اما اگر مدیریت خوبی نداشته باشیم تبعات منفی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل ما از دولت تقاضا کردیم که در اعلام این موضوعات دقت بیشتری داشته باشد. پس از اعلام افزایش مستمری از یک طرف مراجعات افراد برای قرار گرفتن در چتر حمایتی کمیته امداد افزایش یافته و از سوی دیگر رغبت مددجویان برای اخذ وام‌های اشتغال زایی نیز کاهش یافته است.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد از مدیریت افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش ایسنا وی در این مورد گفته است:حتما افزایش رقم مستمری‌ها اقدام خوبی بود اما اگر مدیریت خوبی نداشته باشیم تبعات منفی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل ما از دولت تقاضا کردیم که در اعلام این موضوعات دقت بیشتری داشته باشد. پس از اعلام افزایش مستمری از یک طرف مراجعات افراد برای قرار گرفتن در چتر حمایتی کمیته امداد افزایش یافته و از سوی دیگر رغبت مددجویان برای اخذ وام‌های اشتغال زایی نیز کاهش یافته است.

دو شب پیش نیز رئیس جمهور در دیدار با مقام معظم رهبری به افزایش پنج برابری مستمری مددجویان اشاره کردند اما باید بدانند که این موضوع واقعا کار ما را سخت می‌کند و سیستم این کشش را ندارد.