حمایت جمعی از زنان زندانی سیاسی-عقیدتی زندان اوین از حسن روحانی

نسیم باقری , زندانی بهایی , نسیم زرگران , کشیش مسیحی , نازنین زاغری, زندانی دو تبعیتی انگلیسی-ایرانی, نرگس محمدی,فعال حقوق بشر ازجمله رای دهندگان هستند.انها ازمسئولان زندان خواسته اند تا امکان شرکت در انتخابات را در زندان فراهم نمایند.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on .

نرگس محمدى ، نسیم زرگران و نازنین زاغرى به روحانى راى خواهند داد

به گزارش سحام جمعی از زنان زندانی سیاسی-عقیدتی زندان اوین روز۲۹ اردیبهشت در زندان اوین رای خواهند داد .

نسیم باقری , زندانی بهایی , نسیم زرگران , کشیش مسیحی , نازنین زاغری, زندانی دو تبعیتی انگلیسی-ایرانی, نرگس محمدی,فعال حقوق بشر ازجمله رای دهندگان هستند.انها ازمسئولان زندان خواسته اند تا امکان شرکت در انتخابات را در زندان فراهم نمایند.