فرخ نگهدار: ” نخستین شرط آشتی شکستن حصر است”

فرخ نگهدار همچنین تأکید کرد: غلبه حس میهن دوستی و واقع بینی بر قدرت طلبی پاسخ دیگری را در مورد این طرح می طلبد. او افزود: آقای خاتمی شعار «آشتی ملی» را پاد زهر تهدیدهای خارجی یافته است. طیف گسترده حامی دولت پایان حصر را راه فشرده تر کردن صفوف ملت می بینند.

By Tehran 1388, in اخبار سر خط خبرها on . Tagged width: ,

فرخ نگهدار در  سمینار”بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای سیاسی حصر رهبران جنبش سبز”  در دانشگاه وست مینستر  به بررسی مسئله حصر پرداخت. به گزارش سحام  این فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران روز شنبه  برابر با ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ در سخنرانی خود  با طرح این پرسش که آیا سیاست امریکا در قبال ایران از یک رویکرد تعاملی و چاره جویانه به سیاستی تهاجمی و خصمانه گذر کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است که هست، آیا رویکردهای تازه ای باید توسط رهبری جمهوری اسلامی و یا منقدان و ناراضی ها پذیرفته شود؟

او افزود: آقای خاتمی اخیرا پیامی برای آشتی به سوی رهبر ایران و مردم ایران فرستاد. با توجه به اینکه خطرات جدی جهان ما و کشور ما را تهدید می کند ما امروز باید یک قدم جلو بگذاریم. آنچه که بر ما گذشته را مبنای درس گرفتن قرار بدهیم و دست هم را بفشاریم تا برای گذر از این گردنه های سخت کمتر هزینه بپردازیم.

نگهدار افزود: واقعیت این است که در جامعه ی ما عدم اعتماد و شکاف واقعی است و بخش عمده ی آن متوجه حاکمیت است. مردم می دانند که روش های سابق کارایی ندارد و لذا دو اصل طلایی را برای پیشبرد فعالیت های سیاسی مبنا قرار داده اند اول اتکا به منابع ملی و دومین مساله  در پی این سالها رسیدن به اهمیت صندوق رای بوده است. مردم امروز می دانند که حرکت های مسالمت آمیز و مدارا می تواند زمینه های تغییر را  در جامعه فراهم آورد همانطور که می دانند توسل به خشونت وضع را به عقب برمی گرداند و نفرت  جنگ درست می کند. در چنین شرایطی انتظار می رفت که وقتی پیام آشتی می آید آن پیام درک شود زیرا این پیام و قبول آن ظرفیت افزایی را موجب می شود.

این فعال سیاسی در ادامه سخنانش افزود: نخستین شرط آشتی این است که حصرها برداشته شود و ظرفیت هایی که در زندان ذخیره شده به عرصه بیایند و امید به جای یأس در جامعه درست شود. او همچنین تاکید کرد که امکان ایستادگی آقای خامنه ای بر رد طرح آشتی ملی در دراز مدت دوام نخواهد آورد. او افزود: آقای خامنه ای را باید متوجه این مساله کرد که همبستگی ملی شعاری است که وی موظف به انجام آن و حمایت از آن است.

این تحلیل گر   مسائل سیاسی در ادامه افزود: می دانیم که واکنش نیروهای سیاسی در برابر این تغییرات یکسان نیست. در میان مخالفان جمهوری اسلامی کسانی متاسفانه به آقای ترامپ مراجعه کرده و تقاضای کمک کرده اند. میان حکومتی ها نیز کسانی قصد دارند از شرایط تازه برای حذف رقبا استفاده کنند. آنها طیف اعتدالی اصلاحی و را ی دهندگان به آنها، را پایگاه دشمن معرفی و حذف و حبس و حصر آنها را طلب می کنند.

فرخ نگهدار همچنین تأکید کرد: غلبه حس میهن دوستی و واقع بینی بر قدرت طلبی پاسخ دیگری را در مورد این طرح می طلبد.  او افزود: آقای خاتمی شعار «آشتی ملی» را پاد زهر تهدیدهای خارجی یافته است. طیف گسترده حامی دولت پایان حصر را راه فشرده تر کردن صفوف ملت می بینند.

او افزود: تا حصر هست شکاف هم در میان اقشار اجتماعی فعال است. و تا این شکافِ بیهوده فعال است امکان بهره گیری از تمام ظرفیت ملی برای ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی با مانع روبروست و هم امکان سودجویی متوسلین به ترامپ جدی است.

این فعال سیاسی در پایان گفت: تا زمانی که حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد ادامه دارد و تا این عدم اعتماد میان این بخش از جامعه ی ما و حاکمیت برقرار هست، ما به طور امن نمی توانیم از گردنه ی سختی که دنیا دراین روزهای پرتنش مقابل ما قرار داده بگذریم.  در انتخابات آتی می توان  با رضایت و با سطح مشارکتی بالاتر از دوره ی قبل  مواجه شد ، که بخش عمده  این تحول بستگی به تصمیم  رهبری در برداشتن حصر دارد،  و او می تواند این شور و هیجان و امید را به جامعه بازگرداند. با شکل گرفتن این فضای همبستگی در پای صندوق های رای، ایران می تواند از فضای پرتنش بین المللی دور بماند.

ا