جلسه بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی حصر رهبران جنبش سبز در لندن برگزار می شود

جلسه سخنرانی پیرامون بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی حصر رهبران جنبش سبز در لندن برگزار می شود. در این جلسه که در آستانه آغاز هفتمین سال حصر برگزار می شود، اردشیر امیرارجمند، محمدتقی کروبی، شیرین عبادی و فرخ نگهدار سخنانی را ایراد می کنند.


جلسه سخنرانی پیرامون بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی حصر رهبران جنبش سبز در لندن برگزار می شود.
به گزارش سحام، در این جلسه که در آستانه آغاز هفتمین سال حصر برگزار می شود، اردشیر امیرارجمند، محمدتقی کروبی، شیرین عبادی و فرخ نگهدار سخنانی را ایراد می کنند.
این جلسه روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه در دانشگاه وست مینستر برگزار خواهد شد.