محمدتقی کروبی شایعات درباره جعلی بودن نامه‌ی کروبی را «تکذیب کرد»

فرزند مهدی کروبی: «در صورت تداوم این‌گونه شایعات و شیطنت‌ها در روزهای ‌آتی٬ توسط خانواده رسما اعلام موضع خواهد شد.»

taghi-karroubi-saham-newsدر پی انتشار شایعاتی در گروه‌های تلگرامی مبنی بر جعلی بودن نامه‌ی مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز به حسن روحانی رییس جمهور، محمدتقی کروبی فرزند شیخ محصور، در گفت‌گویی با وب‌سایت زیتون این شایعه را تکذیب کرد.

آقای کروبی در این تماس ضمن تایید اصالت نامه، اشاره کرد که «در صورت تداوم این‌گونه شایعات و شیطنت‌ها در روزهای ‌آتی٬ توسط خانواده رسما اعلام موضع خواهد شد.»

متن یکی از شایعات انتشار یافته در گروه‌های تلگرامی از این قرار است: منابع امنیتی اعلام داشتند، نامه منتسب به کروبی که در شبکه‌های اپوزیسیون خارج از کشور منتشر شده است جعلی و برای جریان سازی طراحی شده است.

همین منابع می‌افزایند که هیچ‌گونه تبادل نامه و پیام از سوی مهدی کروبی در طول حصر نداشته‌ایم و انتشار اولیه این نامه در رادیو فردا و سایت‌های اپوزیسیون و شبکه‌های اجتماعی فتنه، خود موید جعلی بودن و طرح یک سناریو جدیدی می باشد.