کوتاهی وزارت اطلاعات و وزارت کشور در فراهم نمودن امکان رای دادن محصورین جنبش سبز

محمد تقی کروبی عدم فراهم شدن امکان رای دادن مهدی کروبی را کوتاهی وزارت کشور و وزارت اطلاعات دانست و از وزرای مربوطه خواست تا پیگیر این حق شهروندی پدرش شوند. محمد تقی کروبی گفته که “از طریق برادرم حسین مطلع شدم که علیرغم پیگیری های مکرر پدر هنوز متاسفانه صندوق سیار به مکان حصر نرفته است. استاندار تهران و فرماندار شمیران وظیفه دارند زمینه اخذ رای از پدر را فراهم سازند.”

karoubi-mosavi-rahnavard-sahamenws

محمد تقی کروبی با انتشار مطلبی کوتاه در صفحه فیس بوک خود٬ عدم فراهم شدن امکان رای دادن مهدی کروبی را کوتاهی وزارت کشور و وزارت اطلاعات دانست و از وزرای مربوطه خواست تا پیگیر این حق شهروندی پدرش شوند.
به گزارش سحام٬ محمد تقی کروبی گفته که “از طریق برادرم حسین مطلع شدم که علیرغم پیگیری های مکرر پدر هنوز متاسفانه صندوق سیار به مکان حصر نرفته است. استاندار تهران و فرماندار شمیران وظیفه دارند زمینه اخذ رای از پدر را فراهم سازند.”

تا ساعت ۶ و نیم بعد از ظهر و تا لحظه تنظیم این خبر٬ هنوز این امکان از سوی استانداری و فرمانداری تهران فراهم نشده است.
همچنین تا این لحظه خبری مبنی بر فراهم نمودن امکان رای دادن برای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مخابره نشده.
بنا به اطلاعیه ستاد انتخابات کشور٬ رای گیری تا ساعت ۹ شب تمدید شده است.