محکومیت هجده فعال مدنی تجمعات اعتراضی مقابل زندان اوین به حبس و شلاق

اغلب این فعالین پیش‌تر در ۳۰ آبان در تجمع مقابل زندان اوین بازداشت و زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شدند.

Hashem-Zeynali-sahamnewsهجده فعال مدنی بازداشت شده در روز شنبه ۳۰ آبان ماه سال جاری در مقابل زندان اوین طی یک دادنامه از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و حکم صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به غیر از «مسعود حمیدی» و «فریده طوسی» به علت عدم حضور در دادگاه حکم شلاق شانزده تن از متهمان از جمله «رضا مکعیان (ملک)»، «هاشم زینالی»، « محسن حاصلی»، «خدیجه (لیلا) میرغفاری»، «سیمین عیوض زاده»، «عبدالعظیم عروجی»، «احسان خیبر»، «پروین سلیمانی»، «محسن شجاع»، «اعظم نجفی»، «ارشیا رحمتی»، «شرمین یمنی»، «سارا ساعی»، «علی بابایی»، «اسماعیل حسینی»، «زهرا مدرس زاده» به مدت دو سال تعلیق شده است.

دادگاه این فعالین مدنی پیش‌تر در روز سه شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت، واقع در (خیابان خیام- خیابان داور-جنب کاخ گلستان- ساختمان شماره دو قوه قضاییه-طبقه اول) به ریاست قاضی «فرشید دهقانی» برگزار شد.

در این دادگاه وکلای «سارا ساعی»، «هاشم زینالی» را «محمد مقیمی» و وکلات «سیمین عیوض زاده» را «امیر سالار داوودی» و همچنین وکلات «اعظم نجفی»، «پروین سلمیانی»،«اسماعیل حسینی»،«شرمین یمنی» را آقایان مشکانی و یزدانی بر عهده داشتند.

اغلب این فعالین پیش تر در روز شنبه ۳۰ آبان ماه درتجمع مسالمت آمیز در مقابل زندان اوین بازداشت شده و زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند.