محکومیت «امیر امیر قلی» به ۲۱ سال حبس تعزیری!

«امیر امیرقلی» فعال دانشجویی سابق در تاریخ ۱۰ آذرماه سال گذشته بازداشت و حدود دو ماه را در انفرادی‌های بند ۲۰۹ اوین و تحت بازجویی گذراند.

Amir-Amirgholi-sahamnews«علی (امیر) امیرقلی»، دانشجوی اخراجی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» به بیست و یک سال زندان محکوم شد!

به گزارش «سحام»، این حکم سنگین از سوی ابوالقاسم صلواتی در حالی برای آقای «امیرقلی» صادر شده که وی با اتهام «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به رهبری» محاکمه و به ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

«امیر امیرقلی» فعال دانشجویی سابق در تاریخ ۱۰ آذرماه سال گذشته بازداشت و حدود دو ماه را در انفرادی‌های بند ۲۰۹ اوین و تحت بازجویی گذراند و پس از پایان بازجویی‌ها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

گفته می‌شود «امیر امیرقلی» پیشتر به دلیل فعالیت‌های سیاسی و دانشجویی در شهریور سال ۸۷ بازداشت و متعاقب آن از دانشگاه نیز اخراج شده است.