توضیح سحام پیرامون درج یک خبر درباره عباس غفاری

By سحام, in سر خط خبرها on . Tagged width: ,

روز گذشته برای دقایقی٬ خبری پیرامون عباس غفاری٬ به نقل از سایت دیگری بر روی خروجی سحام منتشر شد.
آن مطلب حاوی اتهام هایی بود که تیم خبر٬ آن ها را سهوا بازنشر کرده بود. لذا سحام بدین وسیله از بازنشر این خبر عذرخواهی می کند.