وزیر بهداشت به محل حصر رفت / فاطمه کروبی: مسئولیت این حصر غیرقانونی برعهده “رقم زنندگان” و “مجریان” آن است

وی ضمن بازدید از شرایط حصر و محل نگهداری این رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی، دستورهای لازم برای تسهیل در روند درمانی ایشان را صادر کرد. این رهبر معترض و محصور٬ جمعه گذشته پس از دو هفته بستری بودن و عمل جراحی در پی شکستگی دوبل ساق پای چپ و آسیب زانو٬ از بیمارستان لاله مرخص و به مکان حصر بازگردانده شد.

Fateme-Karoubi-Mahdi-Karoubi-Sahamnewsدکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شنبه شب به اتفاق یکی از معاونان وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی٬ به عیادت مهدی کروبی در محل حصر رفت.
به گزارش سحام٬ وی ضمن بازدید از شرایط حصر و محل نگهداری این رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی، دستورهای لازم برای تسهیل در روند درمانی ایشان را صادر کرد. این رهبر معترض و محصور٬ جمعه گذشته پس از دو هفته بستری بودن و عمل جراحی در پی شکستگی دوبل ساق پای چپ و آسیب زانو٬ از بیمارستان لاله مرخص و به مکان حصر بازگردانده شد.

شایان ذکر است که وزیر بهداشت و درمان پیشتر نیز با حضور در بیمارستان٬ پیگیر روند جراحی و درمانی مهدی کروبی بود.

فاطمه کروبی هفته گذشته در نامه ای٬ که رسانه ای نشد؛ خطاب به وزیر بهداشت و درمان، ضمن تشکر از پیگیری و یاری وی در روند درمانی همسرش، نوشته بود: “آسیب های ناشی از حادثه اتفاقی٬ و سپس عمل جراحی به نحوی است که امکان تحرک از همسرم سلب شده است.”
فاطمه کروبی اضافه کرده بود: “با عنایت به جراحی انجام شده و شرایط فیزیکی پس از عمل، نیازی مبرم به مراقبت های پزشکی و پرستاری است که از بدحادثه چنین امری بواسطه حصر تحمیلی، کنترل های غیر معمول و تحمیل شرایط ما لا یطاق در منزل شخصی مان در جماران از خانواده سلب گردیده است.”

hasan-ghazizadeh-hashemi-saham-newsخانم کروبی در این نامه همچنین مسئولیت سلامت و جان آقای کروبی را “برعهده رقم زنندگان و مجریان این حصر غیر قانونی” دانسته بود و خواستار همکاری لازم در روند درمانی ایشان شده بود.
این نماینده سابق مجلس پیشتر در مصاحبه با سحام گفته بود که “بناست مقامات امنیتی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.”
این ششمین عمل جراحی این رهبر محصور جنبش سبز از زمان حصر خانگی بود. پیش از این٬ عمل جراحی دیسک کمر، زانو، مجرای ادرار، چشم و قلب بر روی ایشان انجام شده بود.
در حال حاضر مجری حصر٬ وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است. پیگیری مسئله رفع حصر از شعارهای اصلی آقای روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود. هر چند نقل قول هایی مبنی بر پیگیری وضعیت حصر رهبران جنبش از سوی برخی مقامات دولت مطرح شده٬ اما در عمل٬ حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد٬ همچنان پابرجاست.
اکنون بیش از ۱۷۰۰ روز از حصر و حبس غیرقانونی مهدی کروبی٬ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد سپری شده است.