زندانی سیاسی ارومیه ای با پایان محکومیت خود از زندان آزاد شد

او در اعتصاب ٣٣ روزه زندانیان بازداشتگاه ارومیه که یکی از مؤثرترین اعتصابات زندانیان در زندان های خارج از تهران محسوب می شد٬ شرکت کرد.

By سحام, in اخبار سر خط خبرها on . Tagged width: ,

Amir-Moladost-Sahamnews

امیر مولادوست زندانی سیاسی که از چهار سال پیش دوران محکومیت خود را در بند ٢٠٩ ، ٢۴٠ ، ٣۵٠ زندان اوین و همچنین یک سال و نیم را در زندان ارومیه سپری کرده بود، روز دوشنبه ١۶ آذر و پس از پایان محکومیت خود از این زندان آزاد شد.
به گزارش سحام٬ مولادوست هفتم دیماه ١٣٩٠ در شهر ارومیه و توسط مأموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد و ابتدا در اداره اطلاعات این شهر مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد.
او ٨ ماه تمام را در سلول های انفرادی و سویت های دو نفره بند ٢٠٩ و ٢۴٠ گذراند.
٩ ماه پس از بازداشت موقت غیر قانونی ، سرانجام این زندانی سیاسی در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت داخلی از طریق ارتباط با دول متخاصم به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
امیر مولادوست همچنین از فعالان ستاد مردمی میرحسین موسوی در شهر ارومیه محسوب می شد.
او که در ایام حضور در بند ٣۵٠ زندان اوین یکی از زندانیان فعال در اعتراضات زندانیان محسوب شده و بارها در اعتراض به مقامات زندان و همچنین همراهی با سایر زندانیان سیاسی و از جمله زندانیان بیمار به امضای بیانیه های اعتراضی مبادرت می کرد ، چند بار به زندان انفرادی منتقل شد.
به رغم بیماری های متعدد همچون فتق و دیسک کمر ، به دلیل اینکه حاضر به پوشیدن لباس زندان نبود ، از اعزام وی به مراکز درمانی جلوگیری شد.
سرانجام این زندانی آذری زبان اهل ارومیه، در اسفند ماه سال ٩٢ به سالن ١٢ زندان ارومیه ، محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی منتقل شد.
امیر مولادوست در مدت نگهداری در این بند که ٣٠ تن از زندانیان به مجازات اعدام محکوم هستند، بارها در اعتراضات زندان علیه حکم اعدام و وضعیت غیر انسانی بند اطلاعات این زندان شرکت کرد و به همین دلیل از مرخصی محروم شد.
او در اعتصاب ٣٣ روزه زندانیان بازداشتگاه ارومیه که یکی از مؤثر ترین اعتصابات زندانیان در زندانهای خارج از تهران محسوب می شد شرکت کرد، اعتصابی که با قول مساعد دادستان ارومیه در بهبود اوضاع سرانجام پایان یافت.
او روز سه شنبه ١۶ آذر ماه، سرانجام پس از چهار سال اسارت و در حالیکه از سوی خانواده و برخی از فعالان مدنی این شهر مورد استقبال قرار گرفت، از زندان آزاد شد.