بيانيه جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی رجایی شهر در اعتراض به احکام سنگین برای دو شاعر

جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی محبوس در بندهای عادی زندان رجایی شهر در اعتراض به صدور احکام قرون وسطی ای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص مهدی موسوی و فاطمه اختصاری ، دو تن از شاعران بیانیه ای صادر کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر آنان شدند.

Mahdi-Moosavi&Fatemeh-Ekhtesari-sahamnews

جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی محبوس در بندهای عادی زندان رجایی شهر در اعتراض به صدور احکام قرون وسطی ای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص مهدی موسوی و فاطمه اختصاری ، دو تن از شاعران بیانیه ای صادر کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر آنان شدند.

به گزارش خبرنگار سحام٬ متن این بیانیه به شرح زیر است:

شعر در شالکله و جان ایرانیان چنان عجین شده که ایرانی ای را نمی توان یافت که شاعری را نشناخته و شعری از آن را زیر لب زمزمه نکند. شاعر هر چه مردمی تر سخن بگوید، شعرش بیشتر در جان مردم می نشیند. افسوس که تاریخ ایران ، مملو از حاکمانی بوده که به دلیل دوری از مردمان خویش ، گفتار و کلامی را که مردمان می پسندند ، در مخالفت با خود دیده اند ، حاکمانی که هم شعر را به ظاهر دوست داشته اند و هم از سویی روح تمامت خواه شان سببب شده تا فقط شعر و شاعری را گرامی بدارند که مطابق میل آنها شعر بسراید.
بسیاری از شعرای نزدیک به حاکمیت٬ بوده اند که مورد اقبال حاکمان بوده اند ولی شعر آنان مورد قبول خلق نیامده و در اذهان جاری نشده است و بوده اند شاعرانی که سختی کشیده و شعر زمانه خود سروده و برای مردم خود سراییده اند و گوهر سخن به زر و سیم نفروخته اند و یاد و خاطره آنان جاوید مانده است.
با خبر شدیم که دو شاعر از تبار شاعرانی که نخواستند مدیحه سرای سلطان باشند و قدر خود نفروختند و شان خود را تا جایگاه شاعران مردم چون عارف قزوینی و حضرت حافظ ارتقا دادند ، جور حاکم به جان خریده و همنیشینی با شاعران زندانی دیگر را به همنشینی نور چشمی های سلطان ، ترجیح داده اند .
مهدی موسوی به 9 سال حبس و فاطمه اختصاری به 11 سال و هریک به 99 ضربه تازیانه محکوم شده اند و اینکه دو شاعر که فقط شعر سروده اند به چنین احکام سنگینی محکوم می شوند ، قابل باور نیست و اینکه شاعری از درد مردم بگوید و حاکمیت به جای هموار کردن راه خلق، شاعر را به زندان افکند، اسباب تاسف و تاثر ماست.
ما جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر ضمن اعلام حمایت از این شاعران آزاده ، خواستار آزادی هر چه سریعتر شاعران سرزمین مان هستیم.

محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت
مست گفت: اي دوست, اين پيراهن است, افسار نيست
گفت: مستی, زآن سبب افتان و خيزان مى روی
گفت: جرم راه رفتن نيست, ره هموار نيست

محمد رضا عالی پیام ، علی اکبر باقانی ، فرید آزموده ، مسعود عرب چوبدار ، علیرضا فراهانی ، بهزاد ترحمی ، رضا کاهه ، علیرضا ناصری ، اسعد محمدی ، ایرج حاتمی