ناتوانی ماموران زندان اوین در حفظ سلامتی زندانیان؛ سر سخنگوی حزب اعتماد ملی دوباره شکست

پزشکان معتمد زندان اوین به دلیل شرایط نامساعد جسمانی آقای گرامی مقدم، گواهی عدم تحمل حبس برای وی صادر کرده‌اند که این نظریه پزشکی تا کنون توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی مورد بی اعتنایی قرار گرفته و از آزادی این عضو شورای سردبیری روزنامه اعتماد ملی ممانعت به عمل آمده است.

Esmaeel-Gerami-Moghadam-saham-newsدر پی ناتوانی ماموران زندان اوین در تامین امنیت زندانیان سیاسی، سر سخن‌گوی حزب اعتماد ملی برای بار دوم در زندان شکست.

به گزارش «سحام»، اسماعیل گرامی مقدم سخن‌گوی حزب اعتماد ملی که چندی پیش به دلیل نارسایی بینایی خود، با اصابت به جسم سخت، دچار شکستگی از ناحیه سر شده بود، مجددا به جسم سخت برخورد کرد و از ناحیه سر دچار شکستگی گردید.

آقای گرامی مقدم که پس از ۴۵ روز بازجویی و حبس در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات دچار ۱۷ کیلو کاهش وزن و لرزش اندام‌های حرکتی شده است، هفته گذشته نیز  در هنگام هواخوری در زندان، دچار عدم تعادل شده و به زمین خورده بود که این موضوع لطمات جسمانی برای سخن‌گوی حزب اعتماد ملی در بر داشت.

گفتنی است پزشکان معتمد زندان اوین به دلیل شرایط نامساعد جسمانی آقای گرامی مقدم، گواهی عدم تحمل حبس برای وی صادر کرده‌اند که این نظریه پزشکی تا کنون توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی مورد بی اعتنایی قرار گرفته و از آزادی این عضو شورای سردبیری روزنامه اعتماد ملی ممانعت به عمل آمده است.

بر اساس قوانین مصرح، قوه قضائیه و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی مسئولیت تامین امنیت و سلامتی زندانیان را بر عهده دارند که براساس اخبار مخابره شده از زندانیان طی ماه‌های گذشته، سازمان زندان‌ها نشان داده توانایی برقراری امنیت و سلامتی زندانیان را ندارد.

شایسته است مسئولین نظارتی کشور، بر عملکرد سازمان زندان‌ها و حفظ سلامتی زندانیان محبوس در زندان‌ها، نظارت بیشتری به عمل بیاورند و اگر سازمان‌های مربوطه توانایی حفظ امنیت و سلامتی زندانیان را ندارند، تدابیر دیگری را اتخاذ کنند تا سلامتی آنان به خطر نیفتد، خصوصا این‌که پزشکان گواهی «عدم تحمل حبس» را نیز به دلیل شرایط بد جسمانی آقای گرامی مقدم صادر کرده‌اند که این گواهی مورد بی توجهی ابوالقاسم صلواتی قرار گرفته است.