به داد کودکان تشنه کرمانشاه برسید

khoshksali-saham-newsده‌ها روستا در دهستان‌های جلالوند و عثمانوند بخش سرفیروزآباد «کرمانشاه» که در مجموع حدود ۲۰۰ خانوار را در دل خود جای داده اند، این روزها وضعیتی بحرانی دارند، خشک شدن چشمه‌ها و چاه‌های آب، اوضاع را وخیم‌تر کرده‌ است.

به گزارش منابع خبری، کم آبی، خشک‌سالی و بی توجهی مسئولین برای مردم این روستاها، مانند نمک روی زخم آزار دهنده است. به‌طوری که اگر پای درد دل هرکدام از اهالی بنشینید حرف‌هایی بس ناراحت کننده از وضعیت انسانی در این منطقه را خواهید شنید.
khoshksali-saham-newsدر این روستاها که شغل اصلی مردمانش کشاورزی و دامداری است، خشک شدن چشمه‌ها و چاه‌های آب اوضاع را وخیم کرده است و به نوعی ادامه زندگی غیر قابل تحمل شده است.
khoshksali-saham-newsصدها رأس دام سبک و سنگین هر روز به علت این مشکلات در حال از بین رفتن و یا فروش اجباری هستند و کشاورزان نیز با توجه به خشک‌سالی‌های اخیر و سال‌جاری مزارع خود را از ۱ تا ۱۰۰درصد از دست داده اند و محصولی را از اراضی خود برداشت نکرده اند.
khoshksali-saham-newsدر کنار این شرایط بحرانی آب و هوایی، یکی دیگر از مشکلات که به نوعی باعث ناراحتی مردم روستا شده است، کم توجهی مسئولین به‌ویژه بخشداری سرفیروزآباد است که طبق اظهارات برخی از مردم بومی این دو روستا آب‌رسانی به صورت نامنظم و هفت روز یکبار انجام می‌شود که این میزان آب نیز به هیچ عنوان جواب‌گوی نیاز آن‌ها نیست.
khoshksali-saham-news