وزیر دادگستری: حصر موسوی، کروبی و ممنوع‌التصویری خاتمی مبنای حقوقی ندارد

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری مطالبی را در نشستی با موضوع «مبارزه با فساد از حرف تا عمل» بیان کرده که بسیاری از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، اظهارات وی را پس از حذف سخنان وی درباره حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز منتشر کرده‌اند.

Mostafa-poormohamadi-saham-newsمصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری گفته حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و ممنوع‌التصویر شدن محمد خاتمی و بررسی «برجام» از سوی مجلس «مبنای حقوقی» ندارد.

به گزارش «سحام» آقای پورمحمدی این مطالب را در نشستی با موضوع «مبارزه با فساد از حرف تا عمل» بیان کرده که بسیاری از سایت‌های خبری اظهارات وی را پس از حذف سخنان وی درباره حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز منتشر کرده‌اند.

وزیر دادگستری در این نشست گفته است: امروزه تحریم و فساد مالی و اداری دو روی یک سکه هستند که همانند دو لبه تیغ قیچی علیه ملت و کشور عمل می‌کنند.

مهم‌ترین اظهارات مصطفی پورمحمدی که وب‌سایت دیگربان آن را منتشر کرده به شرح زیر است:

● بحث حصر یک بحث حقوقی نیست بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.

● بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی توضیح و تشریح کنیم حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی است. در این خصوص ما نمی‌توانیم این بحث را در قالب حقوقی تشریح کنیم.

● حتی ممکن است بحث حصر با مباحث حقوقی موجود سازگاری نداشته و قابل دفاع حقوقی نباشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است.

● اگر ما بتوانیم بحث حصر را به لحاظ حقوقی تعریف کنیم و دفاع حقوقی از آن انجام دهیم و به تعبیری بهتر شرایط بررسی آن را به لحاظ حقوقی فراهم آوریم بهتر است.

● این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. بی‌گمان این تصمیم فرا‌تر از تصمیم قوا است.

● اکنون فرصت تجدیدنظر در حصر است. حال امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع برای تصمیم گیری مناسب نمی‌داند.

● از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فرا‌تر از تصمیم قوا می‌باشد و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود.

● به بحث ممنوع التصویری محمد خاتمی اشکالات و نقد حقوقی بیشتری وارد است. آقای رئیس جمهور هم این موضوع را مطرح کردند و نامه نوشتند.

● کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می‌شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل: رسانه، شبکه وکالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند.

● ۹۰ درصد پرونده‌هایی که امروز بررسی می‌شود مربوط به فساد در دولت گذشته است. متاسفانه برخی رسانه‌ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند.

● {در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی حوادث سال ۶۷ و اعدام‌های آن دوران} حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست.

● تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه دشمن سکوت کنید و حرکتی انجام ندهید مسلما کشته خواهید شد.