نماینده دادستان و دادیار ناظر زندان اوین تعلیق و برکنار شد/ خبر تکمیلی

خدابخشی یکی از افراد موثر در آزار و اذیت زندانیان و خانواده‌های آنان بود، تصویر این معاون دادستان تهران برای نخستین بار در سحام منتشر می‌شود.

Mehdi-khodabakhshi-saham-news
تصویر مهدی خدابخشی برای نخستین بار در سحام منتشر می‌شود

نماینده دادستان تهران و دادیار ناظر بر زندان اوین که مسبب آزار بسیاری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان بود، به دلیل فساد مالی از کار تعلیق شد.

به گزارش «سحام»، مهدی خدابخشی یکی از افراد مسئول قضایی که تا کنون باعث آزار و اذیت بسیاری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین و خانواده‌های آنان شده است، به دلیل «فساد مالی» و «ارتشاء» از مقام قضایی خود تعلیق و برکنار شد.

مهدی خدابخشی که 5 سال دادیار ناظر بر زندان امنیتی بود و در این مدت گزارش‌های بسیاری از خانواده‌ها و زندانیان سیاسی، حکایت از «سوء رفتار اخلاقی» وی با محبوسین را داشت تا اطلاع ثانوی از کلیه مقام‌های قضایی خود تعلیق و برکنار شد.

به نظر می‌رسد برکناری مهدی خدابخشی توسط حفاظت ااطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته باشد. حفاظت اطلاعات این قوه اخیرا در راستای برخورد با مفاسد سازمانی قوه قضائیه، «احمدی» معاون حفاظت اطلاعات قوه را نیز به دلیل اتهامات مختلف و عدیده مالی و اخلاقی بازداشت کرده است.

هم‌چنین روسای بسیاری از دفاتر شعب و قضات نیز اخیرا به دلیل دریافت رشوه و جابجایی پرونده‌های قضایی و تغییر آراء شعب بازداشت شده‌اند.

گفتنی‌است دادستان تهران در تمامی موارد از جمله حمله وحشیانه مامورین گارد زندان و لباس شخصی‌ها به به بند 350 اوین در ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، از خدابخشی دفاع بی قید و شرط کرده بود.

به عنوان نمونه مهدی خدابخشی در ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۳، چهارده زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین را ممنوع‌الملاقات کرده بود. هم‌چنین به دستور وی، حسین رونقی ملکی ماه ها از درمان محروم ماند و حمید بابایی دانشجوی دکترای دانشگاه لی‌یژ بلژیک برای مدتی به زندان انفرادی و ممنوعیت ملاقات با همسرش مواجه شد.

خدابخشی هم‌چنین اخیرا بهاره هدایت زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را تهدید کرده بود که وی را از زندان آزاد نمی‌کند و همسر وی را نیز بازداشت خواهد کرد.

خبر تکمیلی:

بنا به برخی گزارشات غیر رسمی، قرار است «مهدی خدابخشی» با فشار بخش‌هایی از قوه قضاییه، به ریاست زندان اوین منصوب شود.

خدابخشی که پرونده مفاسد مالی نیز در جایگاه معاونت دادستان تهران دارد، قرار است به جای علی اشرف رشیدی رییس پیشین این زندان منصوب شود.

پیش‌تر وب‌سایت کلمه در تاریخ ۲۶ مردادماه خبر از برکناری على اشرف رشیدى رییس زندان اوین  داده بود.

رشیدی به دلیل نحوه ورود مهدى هاشمى، فرزند آیت الله هاشمى که از نظر مسئولان بالادستى محترمانه تعبیر شده، توبیخ و برکنار شده است. هم چنین مسئولین قضایی یکی از دلایل برکناری رشیدی را، «پذیرفتن ورود مهدی هاشمی به زندان» پیش از اجراییه قضایی عنوان کرده‌اند.

گفتنی‌است سهراب سلیمانى رییس اداره کل زندان‌هاى تهران عامل برکنارى رشیدى بوده است. سهراب سلیمانى، برادر سردار قاسم سلیمانى بیش از پانزده سال است که در این سمت قرار دارد.