انتقال ۱۳ زندانی محکوم به اعدام بند ۲ زندان رجایی شهر٬ به انفرادی پیش اجرای حکم

صبح امروز ۱۳ زندانی مواد مخدر و محکوم به قصاص از سالن دو زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم، به قرنطینه انفرادی این زندان منتقل شدند.

By سحام, in اخبار از بند سر خط خبرها on . Tagged width: ,

edam-Iran

صبح امروز ۱۳ زندانی مواد مخدر و محکوم به قصاص از سالن دو زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم، به قرنطینه انفرادی این زندان منتقل شدند.
به گزارش سحام٬ محمد توش مالی، محمد شعبانی، ابراهیم اکبری، سید فرخ میررزایی، رضا عابدی نژاد به همراه 8 زندانی مواد مخدر، صبح سه شنبه از بند دو زندان رجایی شهر برای اعدام منتقل شدند.
رییس زندان ، معاون زندان رجایی شهر و دهها افسر گارد حفاظت زندان صبح زود با ورود به بند مذکور، زندانیان را بیدار کرده و آنها را از سایر زندانیان جدا کردند.
بند دو زندان رجایی شهر محل نگهداری برخی از زندانیان سیاسی و امنیتی است که چندی پیش به دلیل وضعیت شکننده زندانیان محکوم به اعدام، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
چند هفته پیش نیز یکی از زندانیان محکوم به اعدام با شنیدن خبر انتقال خود ، در مقابل این زندانیان ، رگ گردن خود را در مقابل چشم زندانیان سیاسی و امنیتی زد.
محمدرضا عالی پیام ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز ، سهیل بابادی ، علیرضا سیدیان ، مسعود عرب چوبدار ، احمد شیرزاد ، ابراهیم فیروزی ، حمید بابایی ، آرش مقدم ، علی کاظم زاده ، ایرج حاتمی ، علیرضا فراهانی ، حجت حاتمی ، بهزاد ترحمی ، علیرضا ناصری ، رضا کاهه ، اسد محمدی ، فرید آزموده از جمله زندانیان سیاسی – عقیدتی و امنیتی هستند که در اعتراض به نگهداری خود در شرایط سخت و میان زندانیان بزهکار دست به اعتصاب غذا زده بودند.