پدر سعید زینالی در بیمارستان بستری شد

«هاشم زينالى» در سال ١٣٨٤ نيز به دليل فشارهاى عصبى ناشی از مفقود شدن فرزندش و گرفتگى رگ‌هاى قلب تحت عمل جراحى قرار گرفت.

Hashem-Zeinali-saham-news«هاشم زينالى» پدر «سعيد زينالى» در بيمارستان بسترى شد.

به گزارش «سحام»، هاشم زينالى پدر سعيد زينالى به دليل عارضه لخته شدن خون در رگ‌هاى قلب در بيمارستان قلب تهران(امير آباد) بسترى شد.

«هاشم زينالى» در سال ١٣٨٤ نيز به دليل فشارهاى عصبى ناشی از مفقود شدن فرزندش و گرفتگى رگ‌هاى قلب تحت عمل جراحى قرار گرفت.

«سعيد زينالى» پسر «هاشم زینالی» از دستگيرشدگان كوى دانشگاه است كه پس از دستگيرى تنها يك‌بار با خانواده تماس داشته و پس از آن تاكنون هيچ خبرى مبنى بر زنده بودن يا كشته شدن این بازداشت شده کوی دانشگاه ۱۳۷۸ به خانواده‌اش داده نشده و پيگيرى‌هاى اکرم نقابی مادر سعيد زينالى نیز در این رابطه بى‌نتيجه مانده است.

به گزارش «سحام»، پزشك معالج هاشم زينالى حال عمومى وى را خوب توصيف كرده و گفته تا پايان رفع خطر، وى بايد بسترى و تحت درمان باشد.

خانواده ستار بهشتى نیز ضمن عيادت از «هاشم زينالى»، براى بهبود حال وى دعا و از خداوند سلامتی وی را مسئلت کردند.