یک مرجع تقليد: فرهنگ پاک اسلام برای زن٬ خانه‌داری است

وی «خانه‌داری» را ٬عبادتی بسيار بزرگ برای زن مسلمان٬ دانسته و ادعا کرده هيچ پست و مقامی از نظر ارزش الهی به پای خانه‌داری نمی‌رسد.

safi-Golpayegani-saham-newsآیت‌الله «لطف‌الله صافی گلپايگانی»، از مراجع تقليد قم گفته فرهنگ «پاک» اسلام برای زن، همين خانه‌داری است که برخی گمان می‌کنند بيکاری است.

به گزارش «سحام» به نقل از دیگربان، آقای گلپايگانی اين مطلب را در پاسخ به کسانی گفته که می‌‌گويند اسلام مانع پيشرفت و حضور زنان در جامعه است.

اين مرجع تقليد افزوده اين افراد می‌خواهند فرهنگ اسلامی در رابطه با زن را تغيير دهند.

صافی گلپايگانی با انتقاد از تغيير محسوس پوشش، روابط اجتماعی و نقش زنان در جامعه ايران بر خانه‌داری زنان به عنوان يک اصل تاکيد کرده است.

وی «خانه‌داری» را «عبادتی بسيار بزرگ برای زن مسلمان» دانسته و ادعا کرده که هيچ پست و مقامی از نظر ارزش الهی به پای «خانه‌داری» نمی‌رسد.

به گفته اين مرجع تقليد «خانه‌داری» زن از «اشرف کارها است» و زن خانه‌دار، بيکار نيست.