استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان فارس در مجلس

نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی با استعفای دسته‌جمعی، صحن علنی مجلس را ترک کردند.

زارع در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما،‌ هدف از این استعفای دسته‌جمعی را که به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است اعتراض به عملکرد وزیر کشور در تعیین استاندار جدید این استان اعلام کردند.

نماینده مردم آباده افزود: طرح استیضاح وزیر کشور نیز به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

وی گفت: وزیر کشور بدون مشورت امام جمعه،‌ اعضای مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس، استاندار جدید فارس را منصوب کرده است به علت این اقدام 18 نفر از نمایندگان مجلس با امضای طرح استیضاح و هم‌چنین استعفا از نمایندگی صحن علنی مجلس را ترک می‌کنیم.