دیدار فعالان سیاسی و زندانیان سابق با ساجده عرب سرخی

By Irani, in سر خط خبرها گزارش تصویری on . Tagged width:

سحام- جمعی از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی سابق پس از آزادی ساجده عرب سرخی به ملاقات وی رفتند. وب‌سایت کلمه عکس‌های این دیدار را منتشر کرده است.
sajedeh-Arabsorkhi-saham-news sajedeh-Arabsorkhi-saham-news sajedeh-Arabsorkhi-saham-news sajedeh-Arabsorkhi-saham-news sajedeh-Arabsorkhi-saham-newssajedeh-Arabsorkhi-saham-news