ملاقاتی با احمد زیدآبادی در گناباد

Ahmad-zeidabadi-saham-news» عیسی‌خان حاتمی

در روز یازدهم تیرماه 1394، دوست و هم‌بند گرامی‌ام (سید)محمد ابراهیمی به اسفراین آمدند. مدتی بود که می‌خواستم سری به دوست بزرگوارم آقای احمد زیدآبادی که پس از پایان زندان شش ساله دوران تبعید ده ساله خود در گناباد را سپری می‌کند بزنم، با برنامه‌ریزی پیشین، من و محمد ابراهیمی از اسفراین در سحرگاه آدینه دوازدهم تیرماه به سوی گناباد حرکت کردیم. در سبزوار دوستم آقای محسن رهامی و دوست دیگرم آقای دیار علی‌نیا نیز از نیشابور به ما پیوستند چهار نفره به سوی گناباد رهسپار شدیم. چند نفر از دوستان هم به دلیل خرابی ماشین نتوانستند از مشهد به ما بپیوندند.
Ahmad-zeidabadi-saham-newsدر گناباد به دیدار دوستم احمد زیدآبادی رفتیم پسر و بانوی بزرگوار ایشان هم بودند. چند نگاره به رسم یادبود گرفتیم. سپس از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را نموده و به بیدخت رفتیم و سری به آرامگاه بزرگان درویشان گنابادی زدیم و یادی از دوست بزرگوارم جناب آقای نورعلی تابنده نمودیم که سزاوارنه همه اسباب بزرگی در ایشان وجود دارد. ایشان مبارزی سیاسی بوده و با استبداد رژیم پیشین در سنگر جبهه ملی ایران مبارزه نموده، دکترای حقوق از فرانسه گرفته، استاد دانشگاه بوده، در کابینه زنده‌یاد بازرگان به وزارت رسیده و در جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران هم برای رسیدن به دموکراسی مبارزه نموده که در جمعیت من افتخار این را داشتم در کنار بزرگانی چون علی اردلان، مهندس بازرگان و ایشان باشم. ایشان اکنون قطب درویشان گنابادی را هم به عهده دارد. همه این بزرگی‌ها زیبنده ایشان می‌باشد. یادی از آن دوران هم نمودیم.