توزیع افطار؛ دانشجویان دانشگاه هنر به یاری نیازمندان رفتند

جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر، در اقدامی شایان تقدیر، به طبخ بیش از ۶۰۰ غذا و توزیع آن میان نیازمندان شهر تهران پرداختند.

جمعی از دانشجویان «گروه مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی» دانشگاه هنر، در اقدامی شایان تقدیر، تحت عنوان «پاس‌داشت میراث معنوی در آیین سفره افطار ایرانی»، شب گذشته به طبخ بیش از ۶۰۰ غذا و توزیع آن میان کارتن خواب‌ها و برخی از خانواده‌های نیازمند شهر تهران پرداختند.

به گزارش «سحام»، عکس‌های این اقدام خداپسندانه را وب‌سایت خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است.
Daneshgahe-Honar-Eftar-saham-newsDaneshgahe-Honar-Eftar-saham-newsDaneshgahe-Honar-Eftar-saham-newsDaneshgahe-Honar-Eftar-saham-newsDaneshgahe-Honar-Eftar-saham-newsDaneshgahe-Honar-Eftar-saham-newsDaneshgahe-Honar-Eftar-saham-newsDaneshgahe-Honar-Eftar-saham-newsDaneshgahe-Honar-Eftar-saham-news