پدر ٬حسین رونقی ملکی٬ بدون هیچ‌گونه محاکمه‌ای به ۴ ماه زندان محکوم شد

حسین رونقی ملکی عنوان کرده که این حکم روز گذشته و در سال‌روز تولدش به پدر وی در منزل ابلاغ شده و پس از ابلاغ، همه خانواده ٬شوکه٬ شده‌اند.

Hossein-Ronaghi-Maleki-saham-news«سیدحسین رونقی ملکی» زندانی سیاسی‌ای که مدتی است برای مداوای بیماری‌ کلیه خود، در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، از محکومیت پدرش به چهار ماه زندان خبر داده است.

به گزارش «سحام»، سیدحسین رونقی ملکی که مدتی‌است به دلیل بیماری‌های وخیم خود، در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، از محکومیت پدرش به چهار ماه حبس خبر داده، این در حالی‌است که «سیداحمد رونقی ملکی»، پدر این زندانی سیاسی تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده است!

«سیداحمد رونقی ملکی»، به اتهام اطلاع‌رسانی و مصاحبه در خصوص وضعیت خطرناک فرزندش، در دادگاهی غیابی محاکمه و به چهار ماه زندان محکوم شده است.

حسین رونقی ملکی عنوان کرده که این حکم روز گذشته و در سال‌روز تولدش به پدر وی در منزل ابلاغ شده و پس از ابلاغ این حکم، همه خانواده وی ٬شوکه٬ شده‌اند.