۲۶ خردادماه؛ ششمین سالگرد شهادت ٬شهید الله‌اکبر٬

مصطفی برای اعتراض به تقلب در سال ۸۸ در شب‌های پس از انتخابات، در پشت بام ٬الله‌اکبر٬ می‌گفت که با گلوله جنگی مستقیم نیروهای بسیج کشته شد.

Mostafa-Ghanian-saham-newsسحام- «مصطفی» برای اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ در شب‌های پس از انتخابات، در پشت بام ٬الله‌اکبر٬ می‌گفت که با گلوله جنگی مستقیم نیروهای بسیج در ۲۶ خردادماه ۱۳۸۸ کشته شد.

او آن شب در پشت‌بام منزل دانشجویی‌اش در سعادت‌آباد به نتیجه انتخابات اعتراض می‌کرد که گلوله خورد، پدر مصطفی در لحظه تیر خوردن او در منزل بود و با صدای فریاد همسایه‌ها متوجه شد فرزندش تیر خورده است.

مصطفی آخرین لحظات زندگی‌اش را در آغوش پدرش گذراند و مظلومانه جان سپرد.

«سحام» یاد و خاطره شهید مصطفی غنیان و دیگر شهدای کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و شهدای اعتلای ایران را گرامی می‌دارد.