تبعید احمد زیدآبادی به گناباد غیرقانونی است

By Irani, in نبشه on . Tagged width: , ,

» رضا خندان

مطابق قانون در تمام دنیا از جمله ایران، هر حکمی یک‌بار اجرا می‌شود. اما در مورد احمد زیدآبادی حکم تبعید او برای دومین بار است که اجرا می‌شود.

این حکم با وجود غیرقانونی و ظالمانه بودن‌اش، یک‌بار اجرا شده و آن هم تبعید او به استان البرز بوده است.

طبق قانون او باید دوران حبس‌اش را در تهران سپری می‌کرد اما غیر از ماه‌های اول، در تمام این سال‌ها او را به زندانی در استان البرز تبعید کرده بودند.

به این ترتیب هم‌زمان با اجرای حکم زندان، حکم تبعیدش هم اجرا شده است.
Ahmad-Zeidabadi-saham-newsاگر در مرحله‌ی اجرای حکم تبعید به اشتباه و یا آگاهانه به جای استان خراسان جنوبی(گناباد) به استان البرز(کرج) تبعید شده است، مشکل به مسئولین سازمان زندان‌ها و قوه‌ی قضائیه بر می‌گردد. آن‌ها باید محاکمه و پاسخ‌گو بوده و سریعا او را از تبعیدگاه دوم آزاد کنند.